A Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára az önkormányzatok közreműködését kérte a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag igényének felméréséhez.

 

HIRDETMÉNY

Lakossági barnakőszén igény felméréséről

 

 

 

A Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára az önkormányzatok közreműködését kérte a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag igényének felméréséhez.

 

Erre tekintettel, felhívjuk a településünkön élők figyelmét, hogy amennyiben barnaszén tüzelésére alkalmas fűtőberendezéssel rendelkeznek, lehetőségük van barnakőszén igényüket jelezni az önkormányzatnál.

 

Az igények felmérése egyelőre még csak a kormányzati döntés megalapozását szolgálja, tehát a háztartásonként esetlegesen leadott igénylések települési szinten összesítésre kerülnek, azok önmagukban még nem keletkeztetnek jogosultságot fűtőanyag ellátásra.

 

Az igényeket háztartásonként, a barnaszén szükséglet mennyiségének (mázsa) megadásával jelezhetik a Polgármesteri Hivatalban

 

2022. szeptember 28. nap 16:00 óráig

 

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

 

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő

 

  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás

 

  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

 

Az igényfelméréshez kapcsolódó tájékoztatót az Önkormányzat hirdetőtábláján megtekinthetik.

 

2022. szeptember 20.

 

 

 

Hevér Lászlóné sk.

polgármester