Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális, minőségi fejlesztése Gyöngyöspata Városában.

Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális, minőségi fejlesztése Gyöngyöspata Városában

 A fejlesztési javaslat Heves megyében, Gyöngyöspata Városában, a meglévő szociális alapszolgáltatások (idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, étkeztetés) jelenleg funkcióval nem bíró önkormányzati épületbe történő áthelyezésével, melegítőkonyha kialakításával a szociális szolgáltatások minőségi fejlesztésére irányul. A tervezett felújítás idősek nappali ellátásának infrastrukturális fejlesztésére irányul. Jelenleg a nappali ellátás helyszínéül egy 60 nm-es helyiség szolgál, amely a városi szociális alapellátás megfelelő színvonalú biztosításra, és a helyben történő szociális étkeztetésre nem alkalmas. Az ingatlanváltással fejlesztésre kijelölt épületrész a Gyöngyöspata, Dózsa György út 1-3. szám alatt álló, a helyi Takarékszövetkezettel közös épületben található, 117 nm alapterületű, jelenleg használaton kívüli önkormányzati tulajdon.

Gyöngyöspata Város Önkormányzata fenntartó társulás keretében látja el a nappali ellátást, valamint a házi segítségnyújtást biztosító gondozási tevékenységet, a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társuláshoz csatlakozva. A felújításra kerülő 117 nm-es ingatlan a projektgazda önkormányzat tulajdona, a fenntartó a Kistérségi Társulás. Gyöngyöspata Város Önkormányzata a szociális étkeztetést önállóan biztosítja (a szociális étkeztetés fenntartója a helyi önkormányzat), a többit – a település számára kötelező alapszolgáltatást –  a Társulás útján látja el (a fejlesztésre kerülő helyszínen a szociális étkeztetés, valamint a házi segítségnyújtás biztosított a nappali ellátás mellett).

 

Támogatás intenzitás 100%

Projekt összköltsége bruttó 39.033.028 Ft

Jelenleg hatályos befejezés: 2020. június 30.

Projektazonosító TOP-4.2.1-15-HE1-2016-00010