Gyöngyöspata Római Katolikus Plébánia Ravatalozójának külső, belső felújítása.

Az MFP-FFT/2020 - 3113249003 azonosítóval ellátott "Gyöngyöspata Római Katolikus Plébánia Ravatalozójának külső, belső felújítása"  elnevezésű projekt során az elnyert, közel 25 millió forintos támogatás felhasználása hiánytalanul megtörtént, a projektet eredményesen lezártuk. A pályázati cél megvalósításának eredményeképpen a szűcsi úti un. alsó temető ravatalozójának külső belső felújítása, korszerűsítése elkészült.

Lehet, hogy egy kép erről: 3 ember, szabadtéri és fa

A megvalósítás időpontja: 2021.03.11 - 2022.01.24.
A megvalósítás helyszíne: Gyöngyöspata, Alsó temető, 1239 hrsz.

Lehet, hogy egy kép erről: belső tér

Plébániánk temetője már az Avar korban is kegyeleti helyszínként funkcionált, majd a Szt. Istváni alapítású Patai Főesperesség, idővel városunk preferált temetkezési helye lett. Az 1971-ben készült ravatalozó sem esztétikailag, sem funkcionalitásában nem tudta már ellátni kegyeleti funkcióját, nem felelt meg a kor elvárásainak.

Lehet, hogy egy kép erről: égbolt

Rendületlenül hiszünk a közösségi összefogás és a közösen elvégzett munka elmaradhatatlan sikerében, ezért a katolikus és egyetemes közösségi értékek jegyébe elköteleztük magunkat a kegyeleti épület fejlesztése mellett.

Lehet, hogy egy kép erről: belső tér

A „Gyöngyöspata Római Katolikus Plébánia Ravatalozójának külső, belső felújítása” MFP-FFT/2020 projekt keretében a plébánia tulajdonában lévő 1239 hrsz. számú un. Alsó Temető Ravatalozójának külső és belső felújítása, illetve akadálymentesítése valósult meg.

Lehet, hogy egy kép erről: 2 ember, szabadtéri és fa

Mindenekelőtt megtörtént a ravatalozó épület alapjának a megerősítése.

Lehet, hogy egy kép erről: , szöveg, amely így szól: „MAGYAR FALU PROGRAM Magyar Falu Program által támogatott település: RAVATALOZÓ FELÚJÍTÁSA 2021 250728 25 072 812 FT GYÖNGYÖSPATA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA MAGYARORSZÁG KORMANYA”

A régi, elavult, több helyen beázó lapos tető helyett új magas tetőszerkezet és cserepes héjazat készült. Felújításra kerültek a külső és belsőhomlokzatok, padló és térburkolatok. Megtörtént az új nyílászárók és erősáramú világítási rendszerek cseréje.

Lehet, hogy egy kép erről: fa és szabadtéri

A ravatalozóhoz közvetlenül kapcsolódó elhasználódott, balesetveszélyes lépcső új térkő burkolatot és védőtetőt kapott, míg a hátsó bejárat és parkoló kialakításával megtörtént az épület akadálymentesítése is.

Lehet, hogy egy kép erről: szabadtéri és fa

Jelen projekt keretében a Római Katolikus Plébánia temetőjében a Ravatalozó külső-belső felújítása és akadálymentesítése jött létre, ezzel temetői szolgáltatások fejlesztésre kerültek, a temetőkről és a temetkezésről szóló érvényes Kormányrendelet biztosítása mellett.

Nem érhető el leírás a fényképhez.

A település temetőjének állapota jelentősen javult a fentiek szerint bemutatott szakmai tartalomnak megfelelően.

Lehet, hogy egy kép erről: fa és szabadtéri

Projekt komplex felújítást tartalmazott és illeszkedett a település fejlesztési stratégiájához. Az építésnél a kivitelező figyelembe vette a környezettudatossági, energiahatékonysági elveket.

Lehet, hogy egy kép erről: belső tér

A sikeres projekt eredményeként a megújult épület, méltó kegyeleti helyszínt és körülményeket biztosít a temetési szertartások és a gyászoló családok számára.

Lehet, hogy egy kép erről: belső tér

A felújítási munkák során kiemelt figyelmet fordítottunk a védett természeti és kulturális értékek megőrzésére, a beruházás során keletkezett környezeti kockázatok minimalizálására, és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőség megszüntetésére.

Lehet, hogy egy kép erről: belső tér

A fenntartási időszak alatt a projekt eredményét az eredeti célnak megfelelően működtetjük, állagmegóvást saját erőből biztosítjuk.