A Nekcsei-biblia lényegében egy kétkötetes Szentírás. 1330 körül Hertul mester királyi festő festette, az Aba nemzetséghez tartozó Nekcsei Demeter (†1338) számára, aki I. Károly tárnokmestere volt 1315-1338 között.

Az ő nevéhez kapcsolják a király sikeres gazdaságpolitikájának kialakítását. Ő rendelte meg - valószínűleg élete vége felé - ezt a kétkötetes Bibliát az egyik legjobb bolognai műhelyben. Díszítésének stílusa a Magyar Anjou Legendáriumhoz és a Képes krónikához hasonló. Szövege a Vulgata párizsi egyetemen használt változata. Őrzési helye: Washington D. C., Library of Congress. (Kongresszusi Könyvtár)

Egy részét a budapesti Helikon Kiadó 1988-ban hasonmás kiadásban megjelentette. 156 (116 figurális, 40 ornamentális) kezdőbetű díszíti. Címoldalán a Nekcsei-címer, a teremtéstörténet, a folió bal alsó sarkában maga a megrendelő látható a feleségével. Gazdag építészeti tagolású trónuson ül Krisztus, körülötte a 12 apostol. Ha hiányzik is mellőlük az attributum, a Legendárium képecskéi alapján mindegyikük felismerhető. Krisztus lábánál tornyos, oldalkápolnás tipus modellje, előtte jellegzetes felajánló mozdulattal térdel az egyéni vonásokkal megmintázott idős Nekcsei feleségével, Garai Katalinnal s egy térdeplő angyallal.

A donátor házaspár mögött Szűz Mária áll egy sienai típusú angyallal, s a neki dedikált (valószínűleg gyöngyöspatai) tipusra mutat. A trónépítmény zsámolyának négyzetes fülkéjében egy szent mellképe: a Legendáriummal való összevetés alapján Szent Demeter, a tárnokmestervédőszentje. A bibliát az első három lap gazdagon díszített díszoldalain kívül egy-egy iniciálé és levelekből, indákból, palmettákból összeállított díszítmény ékesíti.

forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Nekcsei-biblia