A projekt megvalósításának szükségességét az önkormányzati épületek hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elérése indokolja.

A projekt megvalósításának szükségességét az önkormányzati épületek hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elérése indokolja.

A fejlesztéseknek köszönhetően nem csak az épületek energetikai mutatói javulhatnak jelentősen, hanem a városkép megújításában, modernizálásában is előrelépés történhet. A projekt célja a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő épületek energiahatékonyságot célzó felújításainak és fejlesztéseinek megvalósítása, melyek a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését szolgálják.

A projektbe bevonni kívánt épületek energetikai felújítása a pályázati kiírással összhangban valósul meg és illeszkedik ahhoz. A projekt megvalósításának eredményéül szolgáló értékek hozzá járulnak a 2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági illetve a 2009/28/EK irányelv szerinti megújuló energia részarányra vonatkozó kötelezettségek tagállami teljesítéséhez.

 

A fejlesztéssel érintett projekt helyszínek:

  • Polgármesteri Hivatal

  • Művelődési ház

 

Általánosságban megállapítható, hogy a fejlesztésbe bevont épületek külső határoló szerkezeteinek rétegtervi hőátbocsátási tényezője nem megfelelő a fejlesztéssel érintett épület energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet alapján, továbbá a fűtési rendszereik sem tesznek eleget a kor követelményeinek, ezzel sok esetben energiapazarló, gazdaságtalan üzemet létrehozva.

 

Az épület és ezáltal az önkormányzat üzemeltetési költségeinek csökkentését célzó fejlesztések:

  1. épület: Polgármesteri Hivatal:

- külső falak hőszigetelése - belső fal hőszigetelése - nyílászárók cseréje - pincefödém hőszigetelése - padlásfödém hőszigetelése - tető hőszigetelése - fűtési rendszer hőleadói hálózatának korszerűsítése- meglévő napelemes rendszer bővítése - projektarányos akadálymentesítés

 

  1. épület: Művelődési ház:

- külső falak hőszigetelése - belső fal hőszigetelése - nyílászárók cseréje - pincefödém hőszigetelése - tető hőszigetelése - fűtési rendszer korszerűsítése - napelemes rendszer telepítése - projektarányos akadálymentesítés.

 

·  Kedvezményezett neve: Gyöngyöspata Város Önkormányzata

·  Projekt címe: A gyöngyöspatai Művelődési Ház és Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése

·  Projekt azonosítószám: TOP-3.2.1-16-HE1-2017-00006

·  Összeg:  195.882.610,- Ft