Foglalkoztatási együttműködés Észak-Hevesben

2. Foglalkoztatási együttműködés Észak-Hevesben

Azonosító: TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00003

Gyöngyöspata Város Önkormányzata

3035 Gyöngyöspata
Fő utca 65.

Telefon: +36 37 364-111
Fax: +36 37 364-111/36

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

 

A projekt célja egy olyan működő helyi paktum létrehozása Heves megye Északi térségében, melynek segítségével a munkaerő-piaci igényeket figyelembe véve a projekt által lefedett terület foglalkoztatási helyzete ténylegesen javulhat. A 2014-2020-as fejlesztéspolitikai időszakban a TOP keretében kialakítandó paktumok, így jelen projekt keretében létrejövő paktum célja elsősorban a paktum területén meglévő vállalkozói, foglalkoztatói igények, azaz a kereslet kielégítése.

Az Észak-Heves megyei foglalkoztatási megállapodás célja, hogy a Tarnaleleszi Önkormányzat vezetésével, több járásra kiterjedően létrejövő foglalkoztatási együttműködés, partnerség (paktum) hozzájusson azon forráshoz, mely segítségével – a projekt megvalósítása során kialakított stratégia mentén – a konzorciumi partnereink bevonásával képzési és foglalkoztatási programokat valósítsunk meg Heves megye egyik legelmaradottabb és foglalkoztatási szempontból is leghátrányosabb térségében. A projekt indokoltságát támasztják alá a térség munkanélküliségi mutatói: 2016 júniusában Heves megyében 11720 fő regisztrált álláskeresőt tartottak nyilván, amely 5,6% a 15-64 éves állandó népességből. A konzorciumi partnerség három települést foglal magában: Tarnaleleszt, Gyöngyöspatát és Egercsehit. A konzorciumvezető Tarnalelesz egy 1 785 fős község, a munkaképes korúak száma 1 173 fő, ebből 2016 júniusában 108-an voltak állástalanok (9,21%). Gyöngyöspata 2668 fős város, a munkaképes korúak száma 1 743 fő, ebből 2016 júniusában 125-en voltak állástalanok (7,17%). Egercsehi 1320 fős község, a munkaképes korúak száma 913 fő, ebből 2016 júniusában 92-en voltak állástalanok (10,08%). A projekttel érintett területen megvalósuló helyi paktum projektben a Tarnalelesz Községi Önkormányzat konzorciumvezetőként, a Heves Megyei Kormányhivatal, Gyöngyöspata Város Önkormányzata és Egercsehi Község Önkormányzata pedig konzorciumi partnerként vesz részt. A jelen pályázattal létrejövő helyi paktum területi lefedettsége a következő településeket, járásokat érinti: Pétervásárai járás, Bélapátfalvai járás, Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján, Gyöngyösoroszi, Gyöngyössolymos, Mátraszentimre, Egercsehi, Szúcs, Egerbocs, Hevesaranyos, Bátor. A területi lefedettség indoklása: az Észak-Hevesi térségben kialakítandó helyi paktum esetében a paktum területi magját a két hátrányos helyzetű járás teljes egésze (Bélapátfalvi és Pétervásárai járások) alkotja, ezt kiegészítendő a paktum területe kiterjed a korábban a Bélapátfalvai kistérséghez tartozó öt településre (Egercsehi, Egerbocs, Bátor, Hevesaranyos, Szúcs) továbbá az 1225/2011. (VI.29.) Korm. határozat szerinti három Gyöngyösi járáshoz tartozó településre (Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján, Gyöngyösoroszi) is. A kialakítandó paktumterület földrajzi folytonosságát biztosítandó került a projektben Gyöngyössolymos és Mátraszentimre települések. A Heves Megyei Kormányhivatal Magyarország foglalkoztatáspolitikai intézményrendszerének részeként számos szolgáltatással és támogatással igyekszik megkönnyíteni az álláskeresést és a munkába állást, valamint végzi az álláskeresési támogatások megállapításával és számfejtésével kapcsolatos feladatokat, részt vesz a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátásában, illetve konzorciumi partnerként részt vesz kiemelt Uniós munkaerőpiaci programok megvalósításában.

Kiemelt cél a TOP ERFA forrásból a helyi paktum területén támogatott gyermekellátási kapacitások humánerőforrás igényének fejlesztése. A foglalkoztatás ösztönzését szolgáló támogatások odaítélésénél előnyben részesülnek a TOP ERFA forrásból támogatott üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások humán-erőforrás igényeit kiszolgáló fejlesztések, pl. Bélapátfalvi Ipari Park esetében. A projekt megvalósításával közvetlen célunk mintegy kétszázhetven ember képzése és vagy foglalkoztatása, míg hosszú távon cél az Észak-Hevesi térség munkanélküliségének csökkentése, a lehető legmagasabb foglalkoztatási szint elérése, a valós vállalkozói és foglalkoztatói igények kielégítése révén. A projekt számszerűsíthető eredményeként a paktum keretében a munkaerő-piaci programokban résztvevők száma – Heves megye ITP-jében meghatározott forrásarányos célérték figyelembe vételével- várhatóan eléri a 272 főt. A projekt közvetlen célcsoportját azok a munkanélküliek adják, akik a pályázati felhívásban meghatározott feltételek mentén bevonásra kerülnek az Észak- Hevesi paktum egyes programjaiba.

A közvetlen célcsoport körébe tartoznak továbbá azok a helyi vállalkozások és foglalkoztatók, akik igényeiket megfogalmazva a paktum keretében részesülhetnek foglalkoztatási bértámogatásban, ezzel biztosítva a saját fejlődésüket, további fejlesztéseiket. A projekt közvetett célcsoportja a projektbe bevont munkanélküli személyek közvetlen környezete, családja, végső soron a helyi paktummal lefedett terület lakossága. A projekt célcsoportját egyrészt a pályázati útmutató, másrészt a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya számára „látható” munkanélküliek határozzák meg.

 

Kapcsolódó dokumentumok:


Megvalósíthatósági Tanulmány és Foglalkoztatási Stratégia


2018.10.29.

KÉPZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA A TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00003 PROJEKT KERETÉBEN

 

A „Foglalkoztatási együttműködés Észak-Hevesben” című, TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00003 kódszámú projekt keretében 2018. októberében 2 különböző képzés indult el Tarnalelesz településen.

2018. október 3-án 19 fővel kezdődött meg a 400 órás tisztítás-technológia képzés, majd 2018. október 17-én 22 fő részvételével a konyhai kisegítő képzés. Mindkét tanfolyam elméleti és gyakorlati oktatást is magában foglal, és a helyben élő hátrányos helyzetű tanfolyami résztvevők számára kiemelt jelentőséggel bír, hogy mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatás helyszíne Tarnaleleszen található. Emiatt várhatóan minimális lesz a lemorzsolódók száma, és a tanfolyamot sikeresen elvégzők a jövőben jó eséllyel tudnak elhelyezkedni és visszatérni az elsődleges munkaerőpiacra.


2019. február 5.

SZAKMAI WORKSHOP A SZOCIÁLIS ÁGAZAT KÉPVISELŐI SZÁMÁRA

A Tarnaleleszi Általános Művelődési Központ adott helyet 2019. január 30-án a „Foglalkoztatási együttműködés Észak-Hevesben” című, TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00003 kódszámú projekt keretében megrendezett szakmai workshopnak.

A rendezvénynek az volt a célja, hogy célzottan a projektben résztvevő településeken dolgozó szociális ügyintézők és a családsegítő szolgálatok munkatársai, valamint a kisebbségi önkormányzatok képviselői számára adjon tájékoztatást a projekt keretében elérhető munkaerő-piaci szolgáltatásokról, a paktum által nyújtott támogatások révén képzési- és bértámogatások igénybevételéről annak érdekében, hogy minél sikeresebb lehessen a célcsoport, azon belül is az inaktív lakosok bevonása.


2019. február 15.

MEGHALADTA A 150 FŐT A „FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉSZAK-HEVESBEN” CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN MUNKAERŐPIACI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLT SZEMÉLYEK SZÁMA

A „Foglalkoztatási együttműködés Észak-Hevesben” című, TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00003 kódszámú projekt fő célja egy olyan jól működő helyi szintű foglalkoztatási együttműködés létrehozása, melynek segítségével a munkaerő-piaci igényeket figyelembe véve az észak-hevesi térségben élő emberek képzettségi szintje, foglalkoztathatósága javul, valamint megvalósul a munkaerő-tartalék kihasználás.

A projekt megvalósításának közvetlen célja több, mint 270 fő képzése és/vagy foglalkoztatása, míg hosszú távú cél a Heves megye északi területein tapasztalható magas arányú munkanélküliségi mutató csökkentése, a lehető legmagasabb foglalkoztatási szint elérése, a valós vállalkozói és foglalkoztatói igények kielégítése.

A PROJEKT KERETÉBEN A HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLYA KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL ELÉRHETŐ MUNKAERŐPIACI SZOLGÁLTATÁSOK:

- Bértámogatás költsége (bér és járulék)

- Munkába járás támogatása

- Képzési támogatások

- Képzések-átképzések biztosítása

- Munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség- támogatás költsége (bér és járulék)

- Foglalkozás-egészségügyi és alkalmassági vizsgálatok és költségeinek megtérítése

- Önfoglalkoztatásra alkalmas álláskeresők és fiatal munkanélküliek felkutatása

- Önfoglalkoztatást segítő képzések indítása, támogatás nyújtása a fiatal vállalkozók számára


A Heves Megyei Kormányhivatal adatai alapján 2019. februárjában a projekt keretében munkaerőpiaci támogatásban részesült személyek száma elérte a 150 főt, ami a projekt szempontjából több, mint 50% bevonási aránynak felel meg.

 


2019. május 10.

 

ÉSZAK-HEVESI HELYI TERMÉK ÉS MESTERSÉG KATASZTER LÉTREHOZÁSA

A konzorciumvezető Tarnalelesz Községi Önkormányzat irányításával jelenleg megvalósítás alatt áll a „Foglalkoztatási együttműködés Észak-Hevesben” című, TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00003 kódszámú projekt. A projekt célja egy olyan működő helyi paktum létrehozása Heves megye Északi térségében, melynek segítségével a munkaerő-piaci igényeket figyelembe véve a projekt által lefedett terület foglalkoztatási helyzete ténylegesen javulhat.

A paktum által lefedett észak-hevesi térség falusias jellegéből adódóan a lakosok nagy része foglalkozik helyi termékek előállításával, különböző hagyományos helyi mesterségekkel. Egy-egy helyi termék és helyi szolgáltatás esetében várhatóan jelentős eredményt lehet elérni egy térség gazdasági kiszolgáltatottságának csökkentése, a lakosság anyagi helyzetének javulása és a foglalkoztatás növelése terén. Mindezek érdekében a TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00003 kódszámú projekt keretében a helyi termék- vagy szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó tevékenység során helyi termék, illetve helyi mester, mesterség elektronikus kataszterének kialakítására kerül sor.Az elektronikus kataszter kialakítása során egy weboldal kerül létrehozásra, amelyen az Észak-hevesi térségben elérhető termékek és hagyományos mesterségek kerülnek bemutatásra szöveges és képi anyaggal és a különböző elérhetőségek feltűntetésével.

Célunk, hogy a kataszter segítse a térségben élőket és a térség iránt érdeklődő látogatókat abban, hogy helyben termelt, egyedi és kiváló minőségű termékekhez juthassanak, hozzájárulva ezzel a környezeti fenntarthatóságához és a helyi gazdaság fennmaradásához, a hagyományok ápolásához.

Bízunk abban, hogy a helyi termelők és mesterek munkáját is segíteni tudjuk a kataszterben történő megjelenés lehetőségével. A kataszterben történő megjelenés ingyenes és térítésmentes, így számukra nem jelent semmiféle költséget és kötöttséget.

Amennyiben felkeltettük a térségben élő helyi termelők és mesterek figyelmét és szeretnének a kataszteren megjelenni, kérjük, hogy az alább letölthető adatlapon legyenek szívesek megadni azokat az információkat, amelyeket a termékével kapcsolatosan a kataszteren megjelentetni szeretnének.

LETÖLTHETŐ ADATLAP

Helyi termelők képzése - Meghívó


Helyi termelők képzése

2019. szeptember végén és októberében a helyi paktum keretében helyi termelők és szolgáltatók képzésére került sor. A képzés során, a tevékenységükhöz szükséges elméleti és gyakorlati tudást sajátíthatták el a résztvevők. Továbbá átfogó ismereteket kaphattak a helyi termékek jelentőségéről, a meglévő adottságoknak és hagyományoknak a helyi termékkínálat kialakításában betöltött szerepéről.


Sikerrel árult az Észak-Hevesi paktum projekt

2020. szeptemberével sikerrel zárult az Észak-Hevesi térséget érintő helyi foglalkoztatási együttműködést segítő projekt. A projekt célja egy olyan működő helyi paktum létrehozása volt Heves megye Északi térségében, melynek segítségével a munkaerő-piaci igényeket figyelembe véve a projekt által lefedett terület foglalkoztatási helyzete ténylegesen javulhatott. A paktum keretében a munkaerő-piaci programokban résztvevők száma mintegy 50%-kal meghaladta az előzetesen tervezett 272 főt és a program végére elérte a 412 főt.