EFOP-1.8.2-17-2017-00017 Gyöngyöspatai Praxisközösség - Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése

 

2018. március elsején alakult meg a gyöngyöspatai praxisközösség, melynek keretén belül egyéni egészségügyi állapotfelmérések kezdődtek el a lakosság körében.

Az állapotfelmérések során kiszűrt eseteket igény szerint gyógytornászhoz, dietetikushoz, illetve prevenciós rendelésre irányították. A gyógytornász és dietetikus a praxisközösség településein (Gyöngyöspata, Nagyréde, Gyöngyöstarján) hetente nyújtotta a többletszolgáltatásokat, ezek között volt fej-nyak váll torna, csípőtorna, gerinctorna, gátizom-erősítő torna, izomerősítő torna.

A dietetikus szolgáltatásai között szerepelt cukorbetegeknek, fogyni vágyóknak, gyomor-bélrendszeri betegséggel, magas koleszterinszinttel küzdő betegeknek nyújtott tanácsadás, étrend összeállítás betegségcsoport szerint, a testsúly-összetétel mérése.

A prevenciós rendelések helyben történtek, a praxisban részt vevő orvosok rendelőjében, szintén heti rendszerességgel.

A lakosságnak nyújtott egyéb szolgáltatások: stresszkezelő tréning, egyéni pszichés tanácsadás -pszichológus vezetésével, testsúlykontroll csoport (fogyni vágyóknak) dietetikus és pszichológus vezetésével, dohányzás leszokás támogató csoportok, aqua-fitness, úszásoktatás Gyöngyöspata Uszodájában. 

Mindhárom település iskoláiban a felső tagozatosak számára 8 alkalommal iskolai szemléletformáló program keretében előadásokat tartottak a fiatal korosztályt érintő témakörökben. Az Egészséges Idősödés előadássorozat keretén belül az idősödő lakosságnak is az őket érdeklő témakörökben havonta tartottak előadásokat.

A lakosság, pedagógusok, óvodapedagógusok részére elsősegélynyújtás oktatást is biztosítottak, Ambu-babán történő gyakorlással.

A praxisközösség településein (Gyöngyöspata, Nagyréde, Gyöngyöstarján) 8 egészségnapot rendeztek, melynek keretén belül széles körű szűrővizsgálatokat végeztek. (Vérnyomás, vércukor mérés, testösszetétel mérés, érszűkület vizsgálat, véroxigén összetétel, EKG vizsgálat, emlő önvizsgálat) ezen színtérprogramok nagy népszerűségnek örvendtek.


Támogatás részletei

Pályázó neve:

GYÖNGYÖSPATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése:

Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése

OP név:

EFOP

Pályázati kiírás megnevezése:

EFOP-1.8.2-17 - Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése

Projekt helyszíne (régió):

Észak-Magyarország

Projekt helyszíne (megye):

Heves

Projekt helyszíne (település):

Gyöngyöspata

Megítélt összeg:

109 862 361 Ft

Támogatás aránya:

100

Támogatási döntés dátuma:

2017.12.22

Forrás:

ESZA

Ország:

Magyarország

Beavatkozási kategória:

A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat, Humán-egészségügyi ellátás, Nem alkalmazható, Nem alkalmazható, Vissza nem térítendő támogatás

Uniós társfinanszírozási ráta:

84,999998 - ESZA

Projekt összköltség:

109 862 361 Ft


Projektleírás

A projekt a Gyöngyösi járásban alapellátási praxisközösség létrehozását célozza Gyöngyöspata központtal, Nagyréde és Gyöngyöstarján bevonásával, 5 háziorvosi praxis részvételével. A praxisközösség működésének célja az alapellátási és népegészségügyi feladatok jobb összehangolása, egészségcentrikus szemlélet erősítése, többletszolgáltatások nyújtása az alapellátás keretében, a lakóhelyhez közel.

A célok megvalósítását célzó tevékenységek tervezés során figyelemebe vettük az ágazati fejlesztés politikai célokat, a Kormányzati Alapellátás fejlesztési koncepcióban szereplő elképzeléseket ugyanúgy, mint az előzmény projektek (TÁMOP 6.2.5/b, Svájci program, EFI-k) működési tapasztalatait.

A projekt során az alábbi szakmai tevékenységek megvalósítással kívánjuk a kitűzött célokat elérni: A PRAXISKÖZÖSSÉGRE, MINT CÉLCSOPORTRA IRÁNYULÓ TEVÉKENYSÉGEK:

- praxisközösség működési kereteinek felállítása – szakemberek felvétele, együttműködési megállapodások megkötése a szakmai partnerekkel, működéshez szükséges fejlesztési tervek és eljárásrendek elkészítése, praxisközösségi tagok felkészítése, működési koordinációs rendszerének, kapcsolattartási módjainak kialakítása - praxisközösség dolgozóinak képzése – a praxisközösségi tevékenységekhez kapcsolódó, képzéseken való részvétel lehetőségének biztosítása a praxisközösségben dolgozó szakemberek számára o akkreditált képzések,

o EFOP-1.8.0 projekt keretében kidolgozott praxisközösségi képzések,

o projekten belüli felkészítő programok a krízisben levők támogató szolgáltatásba irányítása, valamint a beteg adherencia növelés területén - a praxisközösség tagjainak mentálhigiénés támogatása keretében kiscsoportos életkészség fejlesztő tréningek tartásával, stresszkezelés, konfliktuskezelés, kommunikációs készségfejlesztés, feszültséglevezetés fókusszal.

A PRAXISOK ÁLTAL ELLÁTOTT LAKOSSÁGRA, MINT CÉLCSOPORTRA IRÁNYULÓ TEVÉKENYSÉGEK

- népegészségügyi szolgáltatások biztosítása kiemelten a krónikusnem fertőző betegségcsoportokban o praxisonként heti 2 órás háziorvosi, asszisztensi és védőnői prevenciós rendelés keretében egyéni egészségi állapotfelmérés, kockázatbecslés készítése, egyéni kockázati állapotnak megfelelő életmódtanácsadás a háziorvos, a háziorvosi asszisztens és a védőnő által,

o dietetikus, gyógytornász és mentális egészség területén kompetens szakember által az egyes településeken elérhető egyéni és csoportos tanácsadási lehetőséget biztosító rendelés - személyre szabott, népegészségügyi szemléletű gondozási tevékenység keretében

o egyéni és csoportos tanácsadás és minimál intervenció az életmód, a táplálkozás, a fizikai aktivitás a kockázati magatartások és a lelki egészség területén

o csoport foglalkozások tartása testsúly menedzsment, a gerinctorna, stressz csökkentés (különösen magas kardiovaszkuláris kockázatú betegek körében) indikációkkal

o dohányzás leszokás támogatás - egyéb közösségi egészségfejlesztési programok o települési egészségnapok tartása, melyek célja főként a mozgósítás, szemlélet formálás

o úszásoktatás és aqua-fitness csoportok biztosítása o elsősegélynyújtási ismeretek tanítása az óvodai és iskola pedagógusoknak

o szemléletformáló programok az általános iskolák felső tagozataiban az egészségtudatosság, a személyi higiéné, a családi életre nevelés, és a szerhasználat megelőzés témakörében

o egészséges idősödés előadássorozat - egészségkommunikációs tevékenység során o az EFOP-1.8.0 keretében kidolgozott lakossági tájékoztató kiadványok terjesztése a prevenció rendeléseken, a csoportos tanácsadások alkalmával, rendezvényeken és együttműködő partnerek által,

o a szervezett népegészségügyi szűréseken való részvétel kommunikációs támogatása, mozgósítás, o saját programok népszerűsítése, lakosság benovása, szemléletformálás.

A szakmai tevékenységek megvalósítását eszközbeszerzés támogatja, melynek keretében:

- a praxisközöség működését támogató informatikai modul kerül beszerzésre, mely online előjegyzési rendszer működését biztosítja a praxisközösségben dolgozó szakemberek számára, támogatja a betegutak szervezését, az egészségiállapotadatok és az ellátási események rögzítését, lehetővé teszi a tevékenység eredményességének szakmai értékelését - a dietetikus és gyógytornász tevékenységéhez szükséges alapvető eszközök beszerzés - a népegészségügyi koordinátor és egészségfeleős szervezési feladatainak hátterét biztosító irodai munkahely felszerelése.


 

2019 | 10 | 31

Gyöngyöspata Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Lezárult az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése” című projekt

 

A projekt a Gyöngyösi járásban alapellátási praxisközösség létrehozását célozta Gyöngyöspata központtal, Nagyréde és Gyöngyöstarján bevonásával, 5 háziorvosi praxis részvételével.

A praxisközösség működésének célja az alapellátási és népegészségügyi feladatok jobb összehangolása, egészségcentrikus szemlélet erősítése, többletszolgáltatások nyújtása az alapellátás keretében, a lakóhelyhez közel.

A projekt során az alábbi szakmai tevékenységek megvalósításával kívánjuk az alábbi kitűzött célokat értük el:

 

A PRAXISKÖZÖSSÉGRE, MINT CÉLCSOPORTRA IRÁNYULÓ TEVÉKENYSÉGEK:

 • praxisközösség működési kereteinek felállítása – szakemberek felvétele, együttműködési megállapodások megkötése a szakmai partnerekkel, működéshez szükséges fejlesztési tervek és eljárásrendek elkészítése, praxisközösségi tagok felkészítése, működési koordinációs rendszerének, kapcsolattartási módjainak kialakítása

 • praxisközösség dolgozóinak képzése – a praxisközösségi tevékenységekhez kapcsolódó, képzéseken való részvétel lehetőségének biztosítása a praxisközösségben dolgozó szakemberek számára

 • akkreditált képzések,

 • EFOP-1.8.0 projekt keretében kidolgozott praxisközösségi képzések,

 • projekten belüli felkészítő programok a krízisben levők támogató szolgáltatásba irányítása, valamint a beteg adherencia növelés területén

 • a praxisközösség tagjainak mentálhigiénés támogatása keretében kiscsoportos életkészség fejlesztő tréningek tartásával, stresszkezelés, konfliktuskezelés, kommunikációs készségfejlesztés, feszültséglevezetés fókusszal.

 

A PRAXISOK ÁLTAL ELLÁTOTT LAKOSSÁGRA, MINT CÉLCSOPORTRA IRÁNYULÓ TEVÉKENYSÉGEK

 • népegészségügyi szolgáltatások biztosítása kiemelten a krónikusnem fertőző betegségcsoportokban

 • praxisonként heti 2 órás háziorvosi, asszisztensi és védőnői prevenciós rendelés keretében egyéni egészségi állapotfelmérés, kockázatbecslés készítése, egyéni kockázati állapotnak megfelelő életmódtanácsadás a háziorvos, a háziorvosi asszisztens és a védőnő által,

 • dietetikus, gyógytornász és mentális egészség területén kompetens szakember által az egyes településeken elérhető egyéni és csoportos tanácsadási lehetőséget biztosító rendelés

 • személyre szabott, népegészségügyi szemléletű gondozási tevékenység keretében

 • egyéni és csoportos tanácsadás és minimál intervenció az életmód, a táplálkozás, a fizikai aktivitás a kockázati magatartások és a lelki egészség területén