Tűzgyújtási tilalomról és égetésről

Tisztelt Lakosok!

Az erdőgazdálkodásért felelős miniszter, fokozott tűzveszély időszakát (tűzgyújtási tilalmat) állapíthat meg, és hirdethet ki. A tilalom kezdete a fokozott tűzveszély időszakának területi meghatározása és közzétételének ideje.

Fokozott tűzveszély időszaka az ország teljes területére, illetve megye vagy település területére vonatkozóan kerül közzétételre. A fokozott tűzveszély időszakának meghatározásáról és a lakosság erről történő tájékoztatásáról a katasztrófavédelem központi szervének bevonásával az erdőgazdálkodásért felelős miniszter gondoskodik a NÉBIH hivatalos oldalain megjelenített térkép és tájékoztató útján.

( https://portal.nebih.gov.hu/tuzgyujtasi-tilalom)

Fokozott tűzveszély időszakában tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. Ide kell érteni a tűzgyújtási tilalom térképen jelölt területeken található tűzrakó helyeket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag és gazégetést is.

A belterületi kerti és növényi hulladék égetése a hatályos levegővédelmi szabályozás alapján tiltott. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben belterületi ingatlanokra felmentést adhat, melyben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit. 

Gyöngyöspata Város Önkormányzata Képviselő – testületének az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 15/2016. (IX.27.) önkormányzati rendeletének 8. §- a az alábbiak szerint rendelkezik :

„8.§ Az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.”

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a TŰZGYŰJTÁSI TILALMAT BETARTANI SZÍVESKEDJEN és a megszokott napokon (hétfőn és szerdán) se égesse a kerti hulladékot, mert a KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE JELENLEG TILOS!

Gyöngyöspata, 2020. április 23.

Hevér Lászlóné

polgármester