Kérem a Kormányrendeltben foglaltak betartását!

 

TÁJÉKOZTATÓ

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.)
szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 1.§ és 2.§ alapján 2020. március 17. napjától
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti
vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig tilos tartózkodni az alábbi kivétellel: a
vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és
átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan megengedett a
tartózkodás.

Kérem a Kormányrendeltben foglaltak betartását!

Gyöngyöspata, 2020. március 17.
dr. Behan Anett Éva
Jegyző