Az önkormányzat állásajánlata.

Gyöngyöspatai Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Polgármesteri Hivatal - Gyöngyöspata

Igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.04.30 –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65.

Ellátandó feladatok:

ASP adó-szakrendszer kezelése; az adózással kapcsolatos feladatok ellátása; nyilvántartás: adóváltozások, bevallások feldolgozása; adófizetési kötelezettség megállapítása, adókivetés; befizetések könyvelése; értesítők küldése; felhívások kibocsátása; ellenőrzés; adó módjára történő behajtás; végrehajtás; adó- és értékbizonyítvány kiállítása; ügyfelek fogadása, termőföldekkel kapcsolatos kifüggesztések teljes körű ügyintézése, képviselő-testületi és bizottsági jegyzőkönyvek és döntések feltöltése az NJT felületre, statisztikai feladatok elvégzése, ügyiratkezelés, iktatás, irattározás.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közszolgálati képesítési eljárásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatok: 19. Pénzügyi és Számviteli feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középfokú képesítés,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Kormányrendelet 1. melléklet 1. 19. pontjában meghatározott iskolai végzettség és szakképzettség
 •       felhasználói szintű gyakorlat a számítógép-kezelésben és az irodai alkalmazások használatában

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       költségvetési szervnél szerzett számviteli, adóigazgatási tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 •       Számítógépes pénzügyi alkalmazások, különösen az ASP szakrendszer ismerete - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt adattartalommal
 •       a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a pályázatban szereplő személyes adatokat megismerhetik és kezelhetik
 •       motivációs levél
 •       végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata
 •       30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetés)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Behan Anett Éva nyújt, a +3637/364-111 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal - Gyöngyöspata címére történő megküldésével (3035 Gyöngyöspata, Fő út 65. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 729040 , valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási ügyintéző.
 •       Személyesen: Dr. Behan Anett Éva, Heves megye, 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör betöltéséről -személyes meghallgatást követően- Gyöngyöspatai Polgármesteri Hivatal Jegyzője dönt polgármesteri jóváhagyást követően. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott pályázati anyaguk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Gyöngyöspata Város honlapja www.gyongyospata.hu
 •       Önkormányzati hirdetők

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.