A január 27-i testületi napirendi pontok.

 

M E G H Í V Ó

Gyöngyöspata Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülését az SZMSZ 18. § (1)
bekezdése alapján

2020. január 27-én (hétfőn) 14 00 órára

összehívom.

Az ülés helye: Városháza- Házasságkötő terem
3035 Gyöngyöspata, Fő út 65.

NAPIREND

1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról
és az előző képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról
Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester
2. Javaslat a Gyöngyöspatai Szabadidős Egyesülettel kötött terembérleti szerződés
módosítására
Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester
3. Javaslat a Gyöngyöspata Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálatára
Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester
4. Gyöngyöspata Város 2020. évi nagy rendezvényeinek terve
Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester
5. Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása
Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester
6. Heves Megyei Kormányhivatal HF/TFO/2305-2/2019. számú törvényességi
felhívásának megtárgyalása
Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester
7. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról
Előterjesztő: dr. Behan Anett Éva jegyző

8. Javaslat az Önkormányzati és egyéb tulajdonban lévő lakások bérleti és a külön
szolgáltatások díjáról szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester
9. Gyöngyöspata Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetése
(I. forduló)
Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester
10. Javaslat iskolai felvételi körzethatár megállapítására
Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester
11. „Gyöngyöspata turisztika-TOP1.2.1-16-HE1-2017-00005” projekttel kapcsolatos
döntések meghozatala
Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester
12. Egyebek

Gyöngyöspata, 2020. január 22.

Hevér Lászlóné sk.
polgármester