Gyöngyöspata küldöttsége bajorországi tapasztalatszerzésen járt.

Csaknem egy évtizede ápolnak aktív nemzetközi baráti kapcsolatot gyöngyöspatai és bajorországi civilek. Az elmúlt évek alatt rendszeres látogatások erősítették az együttműködést: nemrég a Patai Palóc Napok megnyitóján Gyöngyöspatán jártak Windberg falu küldöttei, majd Nagyboldogasszony ünnepére egy busznyi patai polgár látogatta meg a német partnereket egy nyertes uniós pályázat támogatásából.

  

- Úgy véljük, hogy egy ilyen látogatás biztosan rejt magában olyan tapasztalatokat, tanácsokat, amelyeket hazatérve is hasznosan tudunk kamatoztatni majd saját közösségünkben. Biztosak vagyunk benne, hogy ez a találkozás is erősíti a német és a magyar nép erős barátságát – emelte ki Hevér Lászlóné gyöngyöspatai polgármester a német vendéglátók előtt.

 

A gyöngyöspataikat többször fogadta a középkori építészeti emlékekben bővelkedő Windberg vezetője, Klaus Gstettenbauer, valamint a straubingi járási hivatalt irányító Josef Laumer is. A magyar társaság betekinthetett egy hagyományőrzéssel alaposan megfűszerezett sörfesztivál hangulatába, s meglátogattak több kiemelkedő egyházi épületet is a környéken. Passau városában megkoszorúzták Boldog Gizella – Szent István királyunk felesége – magyar nemzetiszínű szalagokkal zsúfolt sírját, majd a windbergi premontrei templom vasárnapi miséjén elérzékenyülve hallgatták Hermann Josef Kugler apát elemzését a magyarok és a németek történelmi kapcsolatáról, végül az orgonista által meglepetésszerűen előadott magyar himnusz is elhangzott.

 

Maka Attila és Paziczki László, az út hazai szervezői felhívták a figyelmet: nagyon fontos, hogy Gyöngyöspatáról pozitív képet lehessen kialakítani külföldön is. Az a szimpátia és bizalom, amit hosszú évek alatt kialakítottak, kölcsönös szándék esetén tovább erősödhet akár önkormányzati, akár gazdasági téren is. Főleg, ha sikerül a fiatalokat is bekapcsolni az együttműködésbe  – vélik a magyarországi együttműködő partner Együtt Gyöngyöspatáért Baráti Kör tagjai.

 

Jövőre lesz éppen tízesztendős a kapcsolat a két civil szervezet között, s a jubileum megszervezését a tervek szerint ezúttal a magyar város közössége vállalja fel.