Meghatározta a dátumokat a szakminisztérium.

2015. április 16-án reggel nyolctól este hétig, illetve másnap, 17-én reggel nyolctól este hatig lehet beiratkozni az ország általános iskoláiba, köztük természetesen a gyöngyöspatai Nekcsei Demeter Általános Iskolába is - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

 

Amelyik gyermek 2015-ben tanköteles lesz, be kell iratni az általános iskola első osztályába. Beiratkozáskor fel kell mutatni:

a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, mely lehet:

óvodai szakvélemény

nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény

sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye

a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa

tartózkodási hely igazolása a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához:

regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes) vagy

tartózkodási kártya (max. 5 éves érvényességi idővel) vagy

állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH 10 évente a feltételek vizsgálata nélkül megújít, EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes)

nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről

nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról

Ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ennek alátámasztására szolgáló dokumentum lehet: a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatali határozat, bírósági ítélet.

Ha gyám a törvényes képviselő, ennek alátámasztását igazoló dokumentum: gyámhivatali döntés)

nyilatkozat arról, hogy a szülő valamely egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami erkölcstan oktatást igényli gyermeke számára