Baba-mama-klub az oviban, segítség a házi feladatok megoldásában.

Több magyarországi oktatási intézményt is végiglátogat tapasztalatszerzés céljával a napokban Frank Kline professzor és diákcsapata. Az amerikai szakember, a seattle-i Pacific Lutheran University dékánja, a gyöngyöspatai fiatalok számára önkéntesek által megszervezett felzárkóztató programját is megszemlélte óceántúli tanulmányi kirándulásukon.

Elsőként a patai Bokréta Óvodában tekintették át az egyenlő esélyek mellett folytatott nevelői munka tapasztalatait.

– Jók a feltételek Gyöngyöspatán az óvodai neveléshez, igyekszünk az előnyös épített környezet mellé minél jobban kihasználni a kínálkozó szakmai pályázatokat is – tájékoztatta a vendégeket Fodor Márta óvodavezető.

Maga a professzor is hasonlóképpen összegezte első tapasztalatait a látogatás végén, kiemelve: szerencsés az a település, ahol ilyen elhivatott óvodai dolgozói gárdával rendelkeznek. Frank Kline hozzátette: látható az igyekezet a kisebbségi és a többségi közösség tagjainak egyenlő esélyű fejlesztésére az intézményben, helyes álláspont már a legkisebbekkel elkezdeni a nevelő munkát.

Farkas János, a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetője pedig a legfrissebb erőfeszítésekről tett említést. Ősz óta az óvodában hétfőként baba-mama klubot működtetnek, az iskolában pedig legalább 60 gyermek tanulási felzárkóztatását segítik önkéntesek segítségével. Ezeken az órákon többek között illemtant, magyar nyelvet, matematikát és angolt tanítanak a gyermekeknek. 

Az amerikai vendégek a látogatás során egyeztettek Hevér Lászlónéval, a város új polgármesterével is.