2023. március 1-31.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság értesíti
Gyöngyöspata Város lakosságát, hogy a 2023. évi kéményseprő-
ipari sormunka 2023. március 1-31. között esedékes.

A sormunka a kéményseprőipari szerv vagy kéményseprőipari szolgáltató
megrendelés nélkül, rendszeres időközönként, tűzbiztonsági okból ingatlanról-
ingatlanra járva, úgynevezett „sorban” végzett ellenőrző tevékenysége. Az
ellenőrzés kiterjed az ingatlanhoz tartozó tüzelőberendezés égéstermékének
elvezetésére szolgáló kémény (kémények), tartalékkémény, továbbá a bekötő-
és összekötő elemek, valamint ezek tartozékainak átvizsgálására, szükség
szerinti tisztítására, négyévenkénti műszaki felülvizsgálatára.
2016. július elsejétől ez a tevékenység a természetes személyek tulajdonában
lévő ingatlanokhoz tartozó égéstermék-elvezetők esetében ingyenes.
A sormunka keretében történő ellenőrzés a jogszabály szerint a szilárd tüzelésű
berendezésekhez kapcsolódó égéstermék-elvezetők esetében évente, a
gázüzemű és a zárt rendszerű tüzelőberendezésekhez kapcsolódó kémények
vagy kéményrendszerek esetén kétévente történik meg, a kémények teljes
nyomvonalának műszaki felülvizsgálatát pedig négyévente kötelező elvégezni.
A sormunka keretében a kéményseprő az alábbi feladatokat végzi el:
 az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását;
 minden negyedik évben az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatát;
 a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő
utánpótlásának ellenőrzését, figyelembe véve a levegő-utánpótlást
befolyásoló műszaki berendezések, vagy egyedi beavatkozások hatását is;
 az égéstermék paramétereinek ellenőrzését;
 az összekötőelem ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását;
 a szén-monoxid-érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelmények
teljesülését, valamint ellenőrzi az érzékelő működőképességét.
A társasházzá nem alakult, és gazdálkodó szervezet székhelyeként,
telephelyeként, fióktelepként be nem jegyzett egylakásos ingatlanok
tulajdonosai részére a sormunka nem kötelező, de ajánlott.