Mit, hová, hogyan és mikor?

 

LAKOSSÁGI HULLADÉKUDVAR - Gyöngyös
A Nyugat Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz tartozó települések ingatlantulajdonosai részére

Hasznos tudnivalók: 
• Az NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft. által üzemeltetett hulladékudvar
szolgáltatásainak igénybevételére az a magánszemély jogosult, aki hulladékszállítási szerződéssel
rendelkezik, közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségnek eleget tett (díjhátraléka nincs), és aki a
személyazonosságát (hivatalos, fényképes igazolvánnyal) és lakcímét (a fényképes igazolvány
adataival összhangban álló lakcímkártyával) hitelt érdemlően képes igazolni!
• Az udvar csak a háztartásokban – tehát nem az iparban vagy a vállalkozásokban – képződő
hulladékok befogadására szolgál;
• A hulladékgyűjtő udvar megközelíthető gépjárművel;
• Az udvarban munkatársunk segíti a jobb tájékozódást, illetve a hulladékok elhelyezését az
adatfelvétel után.
A lakossági hulladékudvar nyitvatartási rendje:
Cím: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár u. 19.
Hétfő:       8:00-17:00
Kedd:        8:00-17:00
Szerda:        8:00-17:00
Csütörtök:   ZÁRVA
Péntek:      8:00-17:00
Szombat:    8:00-12:00
Vasárnap és Ünnepnapokon: ZÁRVA

A hulladékudvarban az alábbi anyagokat lehet elhelyezni:

NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK
 Műanyag csomagolási hulladék (PET palackok,
fóliák)
 Karton (dobozok, hullámpapírok)
 Papír (újságpapírok, szórólapok)
 Gumiabroncsok (8 db/év/ingatlan a behozható
mennyiség)
 Öblös- és sík üveg
 Étolaj és zsír (sütésből visszamaradt)
 Elektromos és elektronikus hulladékok
 Lom hulladék
 Építési törmelék
 Nem veszélyes hulladékok esetén 
250 kg/év/ingatlan a díjmentesen behozható
mennyiség, ezen felül térítési díj ellenében tudjuk
fogadni.
VESZÉLYES HULLADÉKOK
 Motor, -hajtómű, és kenőolajok és ezek
göngyölegei
 Növényvédőszerek és göngyölegei
 Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok
 Festék- vagy lakk hulladékok
 Elemek és akkumulátorok (ólom-akkumulátorok
esetében 2 db/év/ingatlan a leadható
mennyiség)
 

Veszélyes hulladékok esetén 100 kg/év/ingatlan a
hulladékgyűjtő udvarban ingyenesen leadható
mennyiség, ezen felül csak térítés ellenében
tudunk fogadni.

Kérjük, hogy a hulladékátvétel esetleges szüneteléséről előzetesen honlapunkon ( www.nhszgyongyos.hu ),
vagy ügyfélszolgálatunkon érdeklődni szíveskedjenek.
Amennyiben a beszállított hulladék nincs szétválogatva, vagy a beszállító nem hajlandó szétválogatni,
továbbá a hulladék nem lakossági eredetű és mennyiségű (veszélyes hulladék esetén is), úgy a
hulladékudvar kezelő jogosult és köteles megtagadni a hulladék átvételét.
Köszönjük Együttműködését!
NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft.