Döntés a szavazatszámláló bizottsági tagok személyéről.