2014. október 12-én Gyöngyöspata településen problémamentesen és eredményesen lebonyolították a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását.
A településen az eddigi gyakorlatnak megfelelően három szavazókörben – a Pizzériában, az Iskolában és a Művelődési Házban– adhatták le szavazatukat a választójogosultságukkal élni kívánó választópolgárok.

A szavazás napján a névjegyzékben szerepelő választópolgárok száma települési szinten 2075 fő volt. Szavazóként 1241 fő választópolgár jelent meg, azaz a választásra jogosultak 59,80%-a gyakorolta választójogát a helyi önkormányzati választáson.
Főállású polgármester-jelöltként kérte nyilvántartásba vételét 4 fő.

A jelöltek közül
Hevér Lászlóné FIDESZ-KDNP jelölt 677 szavazatot,
Juhász János Oszkár JOBBIK jelölt 443 szavazatot,
Dudás József független jelölt 70 szavazatot kapott,
Molnár László független jelölt 33 szavazatot kapott.
A polgármester választás eredményes volt, a megválasztott főállású polgármester – a leadott szavazatok 54,55 %-ával - Hevér Lászlóné FIDESZ-KDNP jelölt lett.

Egyéni listás képviselő-jelöltként 27 fő kérte nyilvántartásba vételét, a jelöltek közül
Pálosi Györgyné, független jelölt 362 szavazatot,
Berki Iván, független 62 szavazatot,
Farkas János, független115 szavazatot,
Vargáné Dr. Kecskés Mária, független 322 szavazatot,
Maka Attila, független 266 szavazatot,
Berecz László, független 259 szavazatot,
Nagy Tamás, független 267 szavazatot,
Matalik Ignác, független 122 szavazatot,
Simó István, független 141 szavazatot,
Knoska Pálné, független 121 szavazatot,
Ludányi Miléna, független 220 szavazatot,
Tábi László, FIDESZ-KDNP 362 szavazatot,
Fáczánné Czéh Kinga, független 380 szavazatot,
Koczka Zoltán, független 223 szavazatot,
Kispál Józsefné, FIDESZ-KDNP 333 szavazatot,
Tóth Mihály, független 156 szavazatot,
Matalik Ferencné, független 388 szavazatot,
Zakhar István, független 58 szavazatot,
Hortiné Matalik Szilvia, független 346 szavazatot,
Molnár László, független 130 szavazatot,
Kocza Sándor, független 32 szavazatot,
Bognár László, független 247 szavazatot,
Csemer László, független 81 szavazatot,
Barna Attila, független 43 szavazatot,
Koczka István, független 90 szavazatot,
Felföldi Gábor, független 150 szavazatot,
Ludányi Ferenc, független 315 szavazatot kapott.

Az egyéni listás képviselő-választás eredményes volt. A lakosságszám alapján megválasztható képviselők száma 6 fő, az egyéni listán megválasztott helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai lettek:
Tábi László FIDESZ-KDNP  képviseletében
Fáczánné Czéh Kinga független
Kispál Józsefné FIDESZ-KDNP képviseletében
Matalik Ferencné független
Pálosi Györgyné független
Hortiné Matalik Szilvia független jelöltek.

2014. október 12-én Gyöngyöspata településen problémamentesen és eredményesen lebonyolították a helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők választását is.
A településen egy akadálymentesített szavazókörben – a Művelődési Házban– adhatták le szavazatukat a választójogosultságukkal élni kívánó választópolgárok, akik regisztráltatták magukat a nemzetiségi névjegyzékbe 2014. szeptember 26. napjáig.
A szavazás napján a névjegyzékben szerepelő választópolgárok száma települési szinten 109 fő volt. Szavazóként megjelent 74 fő választópolgár, azaz a választásra jogosultak 67,9%-a gyakorolta választójogát a helyi nemzetiségi önkormányzati választáson.
Nemzetiségi képviselő-jelöltként 12 fő kérte nyilvántartásba vételét, a jelöltek közül 3 jelölt nyilvántartásba vételét a HVB elutasította.

Berki Iván, 4       
Farkas János, 55       
Baranyi Erzsébet Piroska, nyilvántartásba vétel elutasítva   
Berki Noémi, 5       
Baranyi Roland, nyilvántartásba vétel elutasítva           
Berki János Károly, 12   
Rácz Attila,18       
Farkas Krisztián, 34   
Farkas Márió, 8       
Baranyi György, 35   
Farkas Izabella, 5       
Bangó Julietta, nyilvántartásba vétel elutasítva.
A nemzetiségi képviselő-választás eredményes volt. A lakosságszám alapján megválasztható képviselők száma 3 fő, a megválasztott helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő-testület tagjai lettek:
Farkas János, 55 szavazat
Baranyi György, 35 szavazat
Farkas Krisztián, 34 szavazat.

Gyöngyöspata Város Helyi Választási Bizottsága mind a polgármester-választás, mind az egyéni listás képviselő-választás és a roma nemzetiségi képviselő-választás eredményét alakszerű határozatban állapította meg. A választások eredményéről hozott határozatok ellen fellebbezés nem érkezett. A Helyi Választási Bizottságnak a választással kapcsolatos kifogásról, a szavazatszámláló bizottságok által hozott választást érintő határozata elleni fellebbezésről döntést hoznia nem kellett, e tekintetben a Bizottsághoz megkeresések nem érkeztek.

Ezúton köszönöm meg a választás előkészítésében, lebonyolításában részt vevő valamennyi bizottsági tag és póttag, a Helyi Választási Iroda munkatársai munkáját, a választás kapcsán a jelöltek együttműködését, jogszabályi keretek között tanúsított magatartását.

Dr. Sárvári Eszter
jegyző