Megújul Gyöngyöspata belvárosa.

Gyöngyöspata belvárosának integrált funkcióbővítő megújítása

 


2023. november

Megújul Gyöngyöspata belvárosa

Projektelőkészítő munkálatok zajlanak

A projekt célja a településvezetés által elfogadott városi fejlesztési stratégiákban kiemelt fejlesztési prioritásként megjelenő a vonzó üzleti és működési környezetet biztosító, a város térségi gazdasági központi szerepét erősítő, a helyi gazdaságot és civil életet ösztönző beruházások megvalósítása. További kiemelt cél a zöldfelületek és a hozzájuk kapcsolódó önkormányzati tulajdonban lévő, sokszor használaton kívüli, de akár jövedelemtermelésre vagy közösségi hasznosításra alkalmas infrastruktúraelemek megújítása.

Az elmúlt 6 évben Gyöngyöspata elsősorban Európai Uniós és hazai vissza nem térítendő támogatások segítségével sikeres településfejlesztést hajt végre, sikerült a települést fejlődő pályára állítani, mára sikerült a települési alapinfrastruktúra legtöbb hiányosságát felszámolni, sőt, az elmúlt években már a településfejlődés középtávú célkitűzéseinek alapjait is támogató, megalapozó fejlesztések indulhattak el.

A fejlődés, fejlesztés iránya, lépései egyértelműek: a városközpont Gyöngyöspata településfejlesztésének kulcsterülete, jelenleg azonban számos hiányossággal küzd, mely hátráltatja a további fejlődést.

A településfejlesztés új korszaka kell, hogy megkezdődjön az alábbi meglévő hiányosságok felszámolása érdekében:

  • a történelmi és kulturális örökség szempontjából is értékes településközpont a 21. századi elvárásoknak megfelelő városi-közösségi funkciókat nem képes ellátni, központi közösségi terek hiányában nem képes valódi városközpontként funkcionálni;

  • a városközpont számos területe – és nem csak a magántulajdonok- rendezetlen,

  • eddig meg nem jelenő (szociális, gazdasági) funkciók (betelepülni szándékozó vállalkozások) számára eddig visszatartó környezetet jelentett a jelenlegi településközpont imázs;

  • a hiányos alapinfrastruktúra számos településüzemeltetési konfliktust generál (balesetek, állandó parkolási problémák, rendezetlen közterületek, csapadékvíz elvezetés problematikája, vár-hegy és templomtér összeköttetésének hiánya, információs pont hiánya);

  • a városi rendezvények szabadtéri lebonyolítására hiányzik egy jól megtervezett, esztétikus, kényelmes multifunkciós (vizesblokk, parkolók, zöldpark) közösségi tér;

 

Kedvezményezett neve: Gyöngyöspata Város Önkormányzata

A fejlesztés tárgya, célja: Gyöngyöspata belvárosának integrált, funkcióbővítő megújítása

A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HE1-2022-00033

A projekt összköltsége: 499,997 millió Ft

A projekt várható befejezése: 2025. december 30.