Az iskolakezdési támogatás kifizetésének határideje: 2022. október 15.

Hirdetmény

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSRÓL

Gyöngyöspata Város Önkormányzata a 2022/2023. évi tanévkezdés megkönnyítése érdekében
anyagi segítséget kíván nyújtani minden, Gyöngyöspatán lakóhellyel rendelkező és
életvitelszerűen itt élő, általános, valamint szak- és középiskolás tanulónak. Gyöngyöspata
Város Önkormányzata jövedelmi viszonyokra tekintettel a 2022. augusztus l. napján
gyöngyöspatai állandó lakcímmel rendelkező általános iskolás korú gyermekek részére
jogosultanként egyszeri 6.000, - Ft, azaz hatezer forint, míg a szak- és középfokú oktatásban
részesülő tanulók részére, egyszeri 10.000, - Ft, azaz tízezer forint összegű iskolakezdési
támogatást nyújt pénzbeli formában.


A Gyöngyöspatai Nekcsei Demeter Általános Iskolába járó tanulók esetében diákonként
egyszeri, 6.000, - Ft értékű tanszercsomagot adunk át az intézménynek.


A nem Gyöngyöspatán tanuló diákoknak a kifizetéshez iskolalátogatási igazolás,
jövedelemigazolás és lakcímkártya benyújtása szükséges. A szülők (illetve a törvényes
képviselők) 2022. szeptember 30-ig igényelhetik a támogatást, mely határidő elmulasztása
jogvesztő.


Az iskolakezdési támogatás kifizetésének határideje: 2022. október 15.

Az iskolakezdési támogatás iránti kérelem a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vehető
át ügyfélfogadási időben.


Sikeres tanévkezdést, eredményes tanévet kívánunk!

Gyöngyöspata Város Önkormányzata