Ülésezik a grémium.

 

 

M E G H Í V Ó

 

Gyöngyöspata Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését az SZMSZ 18. § (1) bekezdése alapján

 

2020. október 26-án (hétfőn) 1500 órára

 

összehívom.

Az ülés helye: Városháza- Házasságkötő terem

3035 Gyöngyöspata, Fő út 65.

 

NAPIREND

 

  1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról és az előző képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról

Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester

 

  1. Javaslat Gyöngyöspata Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól szóló …/2020. (X…) önkormányzati rendelete elfogadásáról

Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester

 

  1. PREVENCIÓ-95 EGÉSZSÉGÜGYI BT. és Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár beszámolója a 2019. évi munkájáról

Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester

 

  1. Tájékoztató a Gyöngyöspatai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi munkájáról

Előterjesztő: Hevér Lászlóné, Csemer Géza RNÖ elnöke

 

  1. Tájékoztató Gyöngyöspata város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének 2020. évi I. részbeni módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat készítéséről

Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester

 

  1. Gyöngyöspata város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének 2020. évi I. részbeni módosításával és a településképi rendelet módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárásáról

Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester

 

  1. Tájékoztató a bányaterületekkel kapcsolatos rendezési terv módosítás állásáról

Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester

 

  1. Egyebek

 

Gyöngyöspata, 2020. október 19.

Hevér Lászlóné

polgármester

 

Az előterjesztések itt érhetők el: http://gyongyospata.hu/onkormanyzat/dokumentumok/category/17-eloterjesztesek?download=489:testleti10-26&start=20