Jegyzői tájékoztató a feltételekről.

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján egy darab, a honlapunkról letölthető, illetve a Polgármesteri Hivatalban kérhető igénybejelentés nyújtható be az önkormányzathoz legkésőbb 2018. október 15-ig. A határidő elmulasztása jogvesztő.
Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye,vagy a bejelentett tartózkodási helye kell, hogy legyen.

Az igény jogosultságát a Katasztrófavédelem ellenőrizheti. Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a tél rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Igénybejelentésüket személyesen, a fenti határidőig tehetik meg.

Igénylőlap letölthető itt: http://gyongyospata.hu/onkormanyzat/dokumentumok/category/6-formanyomtatvanyok?download=412:telirezsicsokkentesigenylolap 

dr. Sándor Balázs s. k.
jegyző