Döntések szeptember 27-éről.

Szeptember végi soros ülésén Gyöngyöspata képviselő-testülete arról döntött, hogy a pályázaton nyert bölcsődefejlesztés kivitelezési munkáihoz újabb, helyi cégek által nyújtandó ajánlatokat kér be.

Megalkották az önkormányzati partnerség egyeztetés szabályairól szóló új önkormányzati rendeletet. Ennek célja, hogy a város településfejlesztési dokumentumai és településrendezési eszközei megalkotására vagy módosítására irányuló eljárásokban a jogszabály alapján előírt egyeztetések során biztosítani lehessen a véleményezői partnerek lehető legszélesebb körű bevonását, a vélemények megfelelő dokumentálási rendszerét és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát.

Módosították a települési támogatásokról kialakított rendeletet. Az indoklás szerint a közép-, illetve felsőfokú tanulmányokat folytató gyöngyöspatai tanulók támogatását célul tűzte ki az önkormányzat. Ugyanakkor a támogatás odaítélése a tanulói jogviszony mellett további, rászorultsági feltételekhez van kötve, melyek alapján csak rendkívüli helyzetekben juttatható ez a támogatás. Mindazonáltal egy közép-, vagy főiskolai félév megkezdése is elég terhet ró a családokra, így a cél megmarad az önkormányzatnak: támogatni a fiatal továbbtanulókat. Ennek azonban ne képezze akadályát a szigorú feltételrendszer – fogalmaz az előterjesztés.

A első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása is téma volt. Az indoklás alapján a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatára a támogatásban részesíthetők körét kívánja szélesíteni a rendeletmódosítás, miszerint emelkedne az egy főre jutó havi nettó jövedelem mértéke. Pontosításra szorul a rendelet mellékletét képező formanyomtatvány is, ugyanis a támogatásban nem csak a fiatal házasokat, hanem egyedülálló fiatalokat is juttatni kíván (és kívánt eddig is) az önkormányzat, amennyiben az egyéb feltételek fennállnak.

Gyöngyöspata Város Önkormányzata csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához.

Gyöngyöspata Város Önkormányzata képviselő-testülete jóváhagyta a Gyöngyöspatai Nekcsei Demeter Általános Iskolában található tálalókonyha üzemeltetési költségeinek viseléséről szóló megállapodást.

Rezeda csoport: 28 fő, Százszorszép csoport: 28 fő, Búzavirág csoport: 25 fő – így állapította meg az óvoda maximális csoportlétszámait a grémium.

Szabó Zoltán a Magyar Közút részéről adott tájékoztatást a Gyöngyöspatát és környékét érintő útfejlesztések terveiről. Nyolc év alatt 217 kilométernyi út újult meg Heves megyében beszámolója szerint. A megyében a TOP programban durván 12 és fél kilométernyi lehetőség van, egy másikban további 11 kilométer érhető el. Egy harmadik csomagban 34 kilométernyi szakasz újítható fel. Az összesen 57 kilométernyi megyei terv része a hazai forrásból rendbeteendő Gyöngyöspata-Szűcsi szakasz is. Szűcsi és Rózsaszentmárton között TOP-pénzből, külön projektként indul a munka, csakúgy, mint Apc és Rózsaszentmárton között. Folyik a közbeszerzés, a fedezet rendelkezésre áll. Decemberig megtörténnek a szerződéskötések, s mint elhangzott, márciustól kezdődhet az építés a Patát érintő szakasz esetében – ezen a szakaszon 1966-ban volt az utolsó nagyfelületű felújítás. Szurdokpüspöki felé ugyanakkor aszfaltozni sem lenne elegendő, mert tönkrement az útalap. A Magyar Közút hétéves programjában viszont szerepel a Gyöngyös-Szurdokpüspöki közötti 2406. számú út, leghamarabb 2019-ben.