Összefoglaló a legfontosabb határozatokról, fejleményekről.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy térítésmentesen engedélyezi a Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde részére a Művelődési ház használatát a 2017 utolsó napján megrendezendő Szilveszteri Bál megrendezéséhez.

Gyöngyöspata Város Önkormányzata a Nyugat-Hevesi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagjaként egyetért azzal, hogy a Társulás Gyöngyöspata városra is kiterjedően hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kössön az NHSZ Észak-Kom Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel. A közszolgáltatás időtartama: 2017.10.01-2022.09.30.

Gyöngyöspata Város Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-16 kódszámú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” elnevezésű konstrukció keretében támogatási igényt nyújtott be, a projekt megvalósítására konzorciumban vesz részt.

Gyöngyöspata Város Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű konstrukció keretében „A Gyöngyöspatai Művelődési Ház” és Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése címmel pályázatot kíván benyújtani, annak támogatása esetén a projekt megvalósítására konzorciumban vesz részt. A képviselő-testület támogatja, hogy a konzorcium vezetője Gyöngyöspata Város Önkormányzata legyen. A projekt összköltsége 193.300.000,- Ft, a pályázathoz az önkormányzat önrészt nem biztosít. A pályázat benyújtása megtörtént.

Gyöngyöspata Város Képviselő-testülete határozatában úgy döntött, hogy 2017. augusztus 25-ig 312 m3 szociális célú tűzifa igénylésére nyújt be pályázatot. A pályázat benyújtása megtörtént.

A Képviselő-testület határozatában döntött a „Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményi átalakítása új bölcsődei szolgáltatási egység létrehozása (TOP-1-4.1.15-HE1-2016-00015) tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról.

Gyöngyöspata Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozatában úgy döntött, hogy jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül egyszeri iskolakezdési támogatást nyújt a gyöngyöspatai lakcímmel rendelkező általános- vagy középiskolában nappali tagozaton tanulmányokat folytató gyermekek részére. A támogatás mértéke általános iskolások részére 3.000,- Ft/fő, szak- és középiskolába járó tanulók esetében 5.000,- Ft/fő. A gyöngyöspatai iskolában tanuló diákok tanszercsomag, a más településen iskolába járók készpénz formájában kapják meg a támogatást 2017. szeptember 30-ig.

Gyöngyöspata Város Képviselő-testülete a TOP-5.3.1-16 kódszámú „A helyi identitás és kohézió erősítése” elnevezésű konstrukció keretében kíván pályázatot benyújtani, annak támogatása esetén a projekt megvalósítására irányuló konzorciumban vesz részt. A képviselő-testület támogatja, hogy a konzorcium vezetője Gyöngyöspata Város Önkormányzata legyen. A projekt összköltsége kb. 47 millió Ft, a pályázathoz az önkormányzat önrészt nem biztosít. A pályázat kidolgozás alatt áll.

Útkarbantartási munkákat (kátyúzás) végeztek a Zrínyi, Bajcsy, Petőfi, Béke tér, Pata vezér utakon. A buszfordulóban elkészült a faragott buszmegálló, jelenleg a Rendőrőrs épülete előtt készül egy másik.

Településünkön egész nyáron folytatódott a kiültetett virágpalánták locsolása, gondozása, a temetők, parkok, közterületek fűnyírása, továbbá a tanyán a mezőgazdasági munkálatok és az állatok tartása, gondozása. Az állatállományt igyekszünk vágással, értékesítéssel csökkenteni. A betakarítás lassan a vége felé jár: hagyma, burgonya, uborka, paradicsom, paprika és egyéb kultúrnövények. Sok energiát fordítottunk a málna szedésére, továbbá feldolgozására (lekvárnak és szörpnek).

A közmunka programban beszerzett kővel javítottuk belterületi útjaink állagát. Megtörtént a köszméte ültetvényünkben az oszlopok közötti drót kihúzása, az ültetvény felkötözése, kultivátorozása és kapálása, ezenkívül minden pénteken továbbra is történik a permetezés. Szintén folyamatos a közintézmények előtti közterületek, buszvárók takarítása, tisztán tartása (szemétszedés).