Itt vannak a napirendi pontok.

 

 

 

M E G H Í V Ó


Gyöngyöspata Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülését az SZMSZ 18. § (1) bekezdése alapján


2017. szeptember 27-én (szerda) 1400 órára


összehívom.


Az ülés helye: Gyöngyöspata Városháza Tanácsterme

3035 Gyöngyöspata, Fő út 65.NAPIRENDTájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és az előző képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról

Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester


2. Javaslat az önkormányzati partnerség egyeztetés szabályairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotására, korábbi rendelet hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester


3. Javaslat a települési támogatás megállapításának, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester


4. Javaslat az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester


5. Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadására

Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester

6. Javaslat a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez történő csatlakozás és pályázati feltételek meghatározására

Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester


7. Javaslat a Gyöngyöspatai Nekcsei Demeter Általános Iskolában található tálalókonyha üzemeltetési költségeinek viseléséről szóló megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Hevér Lászlóné

8. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan (homokbánya) használatára vonatkozó kérelem elbírálására

Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester


9. Javaslat felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulók rendkívüli támogatására

Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester


10. Tájékoztató az 1022 hrsz-ú közút (Szűcsi út) építési-felújítási munkáinak terveiről

Előterjesztő: Szabó Zoltán megyei igazgató, Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatóság


11. Egyebek

 


Gyöngyöspata, 2017. szeptember 22.

 

Hevér Lászlóné

polgármester