49 és fél millió forintból fejleszthető a gyöngyöspatai Nekcsei Demeter Általános Iskola egy nyertes EFOP-pályázat jóvoltából.

Nyertes pályázat a tankerület által: fejleszthető a patai iskola. 

A projekt alapvető célja Gyöngyöspata város egyetlen, elmaradott infrastrukturális állapotú iskolájának fejlesztése annak érdekében, hogy az intézményben az általános iskolai oktatás alapfeladatainak ellátását támogató környezet biztosított legyen. A fejlesztés a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával hozzájárul az oktatási egyenlőtlenségek mérsékléséhez, hogy az állami fenntartású köznevelési intézmények megelőzzék, illetve csökkentsék az intézmény tanulói lemorzsolódását, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát. 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében kötelezően előírt helyiségekkel az iskola rendelkezik, a jelenlegi létszámhoz megfelelő számú tanteremmel bírnak. A tantermek erősen lelakottak. A parketta szétszáradt, repedezett, teljes cserére megérett. A termek ajtajai vetemedettek, a küszöbök hiányoznak. Szükséges a falak festése.

7 tantermet érint a teljeskörű felújítás. Az iskola meglévő vizesblokkjait a tanulólétszám alapján bővíteni nem szükséges, viszont a mosdók, WC-csészék, csaptelepek, lefolyók, szennyvízcsövek cseréje, tisztítása elengedhetetlen. A repedezett, töredezett szaniterek kiváltásával jelentősen javulnának a higiéniai feltételek és gazdaságosabbá válna a vízfogyasztás. A folyosók, közlekedők burkolata töredezett, többszöri javítása, pótlása miatt egyenetlen, tarka. Korát tekintve szintén fél évszázada koptatják a tanulók. Mind esztétikai, mind balesetvédelmi, mind tisztíthatósági szempontból megkívánja az újraburkolást. A fent említett beázások, több évtizede elmaradt festés miatt a folyosói falfelületek is megérettek a felújításra. A beruházás során projektarányos akadálymentesítést vállal a Projektgazda, valamint infokommunikációs akadálymentesítést.

Az iskola bútorai és eszközei is meglehetősen kopott és elhasználódott állapotban vannak, szükséges a tanulói székek és padok, valamint a nevelői székek-asztalok cseréje és pótlása szükséges. Több eszköztároló szekrény cseréje is időszerű. Az új pedagógiai módszerek alkamazását segítő, praktikusan használható multifunkcionális (trapéz és puzzle) asztalok és a hozzá tartozó székek beszerzése. A természettudományos ismeretek oktatása kapcsán is szeretne az iskola beszerezni szemléltető eszközt. A nyelvi labor használhatóságát pedig egy új, USB csatlakozóval is rendelkező CD lejátszó tudná növelni. Mozgásfejlesztő és ismeretterjesztő játék vásárlása is tervezett. A beszerzendő eszközök hozzájárulnak a még eredményesebb nevelői munkához, így a fejlesztések elősegítik a tanulók teljesítményének növekedését, a diákok hátránykompenzációját, csökkentik a lemorzsolódás veszélyét. A gyermekek korszerű, balesetmentes és higiénikus oktatási környezetben töltenék napjaikat. A modern intézményi környezet a kapcsolódó eszközfejlesztéssel együtt vonzóbbá teheti az iskolát a helyben élő, sőt a környező településeken élő szülők körében és mérséklődhet a közeli Gyöngyös város intézményeinek elszívó hatása.

A fejlesztések célcsoportját elsődlegesen a tanulók és a pedagógusok, továbbá a tanulók családjai, a fenntartó Hatvani Tankerületi Központ és Gyöngyöspata település jelenti. A projekt tevékenységei: A projekt előkészítése kapcsán műszaki előkészítő felmérések és költségbecslés, valamint szakmai terv készítése, közbeszerzési eljárások lefolytatás. A megvalósítás során építés, eszközbeszerzés, műszaki ellenőri tevékenység, projektmenedzsment és szakmai vezetői tevékenység, kötelező nyilvánosság. A tanulók nevelési, valamint a tanárok munkakörülményei is jelentős mértékben javulnak. A projekt hozzájárulhat ahhoz, hogy az iskola minél magasabb kihasználtsággal működjön, hiszen a modern iskolai környezet és magas színvonalú nevelői munka megléte esetén a szülők szívesebben választják az intézményt. A fejlesztés hozzájárul a gyermekek környezeti kultúrájának és higiénés igényszintének növeléséhez, kedvező lehetőségeket teremt egészségesebb életfeltételeik kialakítására, a szülők és gyermekeik igényeinek maximális kielégítésére is - szerepel a projektleírásban.