Napirend a képviselők júniusi üléséhez.
 
 
M E G H Í V Ó
 
 
Gyöngyöspata Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülését az SZMSZ 18. § (1) bekezdése alapján
 
 
2017. június 29-én (csütörtök) 1400 órára
 
összehívom.
 
 
Az ülés helye: Gyöngyöspata Városháza Tanácsterme
3035 Gyöngyöspata, Fő út 65.
 
 
 
NAPIREND
 
1. Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és az előző képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról
Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester
 
2. Javaslat önkormányzati partnerségi egyeztetésről szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester
 
3. Javaslat vízi közmű (közműves ivóvíz ellátás) bérleti üzemeltetési szerződés módosítására
Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester
 
4. Beszámoló Gyöngyöspata Város 2016. évi közrend-közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester
 
5. Beszámoló a háziorvosi ellátás 2016. évi működéséről
Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester
 
6. Beszámoló a 2016. évi védőnői tevékenységről
Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester
 
7. Beszámoló a gyermekorvosi szolgálat 2016. évi működéséről
Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester
 
8. Beszámoló a fogorvosi szolgálat 2016. évi működéséről
Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester
 
9. Beszámoló a szemészeti szakrendelés 2016. évi működéséről
Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester
 
10. Beszámoló a hétvégi központi ügyeleti szolgáltató 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester
 
11. Javaslat a Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde helyiség iránti kérelmének elbírálására
Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester
 
12. Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásra beadott pályázat elbírálása (Z)
Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester
 
13. Egyebek

 

 

Gyöngyöspata, 2017. június 26.

 

 

 

 

Hevér Lászlóné

polgármester