Vissza nem térítendő az elnyert forrás.

Az Önkormányzat a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” felhívásra benyújtott kérelmét támogatásra alkalmasnak minõsítette
a Miniszterelnökség. A projekt végrehajtására 6 millió forint vissza nem térítendõ támogatást határoztak meg.

Önrész nem szükséges, többek között informatikai eszközökre, mûködésfejlesztésre, az önkormányzati szakrendszerek adatminõségének javítására használható fel a forrás.