Gyöngyöspata képviselő-testülete igyekszik élni a kínálkozó pályázati lehetőségekkel. A legtöbb esetben még nem jött el a döntés ideje, addig is összefoglaltuk a beadott pályázatokat röviden.

A TOP-4.2.1-15 “Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése fejlesztése” címen pályázatot nyújtottunk be a Dózsa György út 1-5. szám alatt lévő, funkcióját vesztett épületben Idősek Nappali Ellátását szolgáló Idősek Klubja kialakítására, létesítésére 33.033.028,- Ft összegben, a pályázathoz siker esetén 485.670,- Ft önerőt biztosítunk.

Út-járda felújítására pályázat címén Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyában 17.647.058,- Ft beruházásra nyújtottunk be pályázatot 2016. június elején, melyből az igényelt támogatás 15.000.000,- Ft. A benyújtott több mint kétezer pályázatból 311 db pályázat részesült kedvező elbírálásban. Gyöngyöspata sem nyert támogatást.

A TOP-3.2.1.15 számú, konstrukció keretében „A Gyöngyöspatai Nekcsei Demeter Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése” címen 192.602.567,- Ft összegű pályázatot nyújtottunk be. A projekt 100 %-ban állami támogatással valósulna meg.

Támogatási igényt nyújtottunk be a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében 2 db D típusú 150 négyzetméteres, 15 sporteszközös sportpark létesítésére.

A tervezett beruházás helyszínei:

1. Sporttelep

2. Bem út

A támogatás formája: vissza nem térítendő állami támogatás. Siker esetén az önkormányzat biztosítja a sportpark ingyenes, bárki általi, korlátozás nélküli használatát.

Gyöngyöspata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1-4.1.15 számú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati felhívásra a Bokréta Egységes Óvoda-bölcsőde intézményi átalakítása új bölcsődei szolgáltatási egység létrehozására pályázatot nyújtott be 2016.09.15-én. A projekt összköltségvetése bruttó: 46.194.169.- Ft, a támogatás intenzitása 100 % állami támogatás.

A TOP-5.1.2-15 kódszámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázatban konzorciumi tagként veszünk részt, a pályázathoz önrészt nem biztosítunk. A pályázatot Tarnalelesz Önkormányzata nyújtja be, melyhez konzorciumi tagként 4 település csatlakozott. A konzorciumi együttműködési megállapodás és kapcsolódó nyilatkozatok és dokumentumok aláírása megtörtént 2016. augusztus 31-én.

Gyöngyöspata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázatot nyújtott be - 308 köbméter kemény lombos fafajtára vonatkozóan - tűzifa vásárláshoz. Az önkormányzat vállalta a köbméterenkénti ezer forint, továbbá a 27 %-os ÁFA, valamint a szállítással és házhoz szállítással kapcsolatos költségek (önerő) biztosítását.