Meghívó soros képviselő-testületi ülésre.

M E G H Í V Ó

A városi Önkormányzat Képviselőtestületének ülését az SZMSZ 18. §. (1) bekezdése alapján
2016.január 25. (hétfő) 14 órára
összehívom.

Az ülés helye: Városháza Tanácsterme
Gyöngyöspata, Fő út 65.

Polgármesteri jelentés az előző képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról, lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester

Napirend:
1. Javaslat a helyi adókról szóló 21/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Sándor Balázs jegyző

2. Köztemetők közös fenntartására megállapodás a RK. Egyházzal
Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester
Utassy Vilmos Atya
3. Gyöngyöspata Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetési rendelete
Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester

4. Javaslat a Gyöngyöspata Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára
Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester

5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról
Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester

6. Tájékoztató Gyöngyöspata Város 2016. évben megtartandó 
rendezvényeiről, az ellátandó feladatokról.
Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester

7. Polgárőrség kérelme, Polgárőr bál megrendezéséhez
Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester

8. Özv. Rácz Józsefné Virág út 7. szám alatti lakos fellebbezési ügye.
Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester

9. Javaslat belsőellenőrzési megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester

10.Védőnői szolgálat területi ellátása
Előterjesztő :Hevér Lászlóné polgármester

Gyöngyöspata, 2016. január 21.
Hevér Lászlóné 
polgármester