A legszebb ünnep napjaiban sem szabad azonban megfeledkeznünk a ránk leselkedő
veszélyekről, elsősorban a gyertya gyönyörű, de veszélyes lángjáról! 

A GYÖNGYÖSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓJA

A KARÁCSONYI ÜNNEPI IDŐSZAK TŰZVESZÉLYEIRŐL
A LAKÁSTÜZEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN

A karácsony köré világszerte egész ünnepkör épült, adventtől kezdve egészen vízkeresztig,
melynek egyik legfontosabb kelléke és szimbóluma a karácsonyfa – enélkül talán el sem
lehetne képzelni az ünnepet. Hagyománnyá vált a feldíszített fenyőfán elhelyezett gyertyák,
csillagszórók meggyújtása is.
A legszebb ünnep napjaiban sem szabad azonban megfeledkeznünk a ránk leselkedő
veszélyekről, elsősorban a gyertya gyönyörű, de veszélyes lángjáról! Az elmúlt évtizedek
során bekövetkezett sajnálatos, olykor tragikus események (karácsonyfa tüzétől kiégett
lakások) arra kell, hogy figyelmeztessenek bennünket, hogy csak kellő körültekintéssel,
nagyon nagy odafigyeléssel szabad a karácsonyfán gyertyákat elhelyezni és meggyújtani.
Amennyiben nem így teszünk, egy élet munkája semmisülhet meg, válhat a tűz martalékává
néhány perc alatt.
Azért, hogy az ünneplés zavartalan legyen, és az örömöt ne árnyékolja be semmilyen nem
várt esemény, a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség fontosnak tartja felhívni az
állampolgárok figyelmét néhány alapvető biztonsági rendszabályra, amelyek a nyílt
láng, valamint az elektromos árammal működő díszek használatára vonatkoznak.
Az ünnepi időszakban a lakástüzek többségét a felügyelet nélkül hagyott gyertyák,
csillagszórók, esetenként az elektromos árammal működtetett lámpafüzérek helytelen, vagy
felügyelet nélküli használata okozhatja. A karácsonyfa jellemző tulajdonsága, hogy
kiszáradásával egyenes arányban nő a lángra lobbanás veszélye, ezért az ünneprontó tűzesetek
elkerülése érdekében javasoljuk, hogy:
 az adventi koszorúkat nem éghető anyagból készült felületre (fém, vagy hőálló üveglap
stb.) tegyék, és közvetlen közelében ne helyezzenek el más éghető anyagot!
 a gyertyák, mécsesek nem éghető tartóban legyenek rögzítve a koszorún, csokron! A
gyertyákat, mécseseket ne tegyék közvetlenül a koszorú éghető anyagú részei (fenyőlevél,
moha, fagyöngy stb.) mellé, ott ne gyújtsák meg! A koszorún elhelyezett gyertyákat csak
felügyelet mellett égessék! Mielőtt a helyiségből kimennek, azokat oltsák el! A
tapasztalatok szerint ugyanis az égve felejtett gyertyák okozzák a tűzesetek jelentős részét.
 csak magyar érintésvédelmi előírásoknak megfelelő elektromos lámpafüzéreket
használjanak! Az olcsó, legtöbbször távol-keletről származó elektromos díszítések rossz
minőségük miatt nem csak az áramütés veszélyét hordozzák, hanem az esetleg
bekövetkező rövidzárlat tüzet is okozhat. A lámpafüzéreket éjszakára, vagy hosszabb
távollét idejére ne hagyják bekapcsolva!
 ha a karácsonyfán nyílt lánggal működő díszeket is elhelyeznek, a fát ne tegyék függöny
közelébe, és lehetőség szerint eldőlés ellen is rögzítsék!

 csillagszórót, díszgyertyát a karácsonyfán csak felnőttek gyújtsanak meg! Mielőtt a
helyiséget elhagyják, a gyertyákat oltsák el, a csillagszóró maradványát távolítsák el a
fáról.
A legnagyobb körültekintés mellett/ellenére is keletkezhet tűz a lakásban. Nagyon fontos,
hogy a lehető legrövidebb időn belül tudomást szerezzenek erről, és a szükséges
intézkedéseket (bent lévő személyek mentése, tűzoltóság értesítése a 105 vagy a 112
telefonszámon, tűz oltásának megkezdése, a lángok terjedésének megakadályozása)
megtegyék.
Az esetleg fellobbanó lángok elharapódzását vizes pokrócokkal, vagy - ha van - kézi tűzoltó
készülék alkalmazásával lehet leggyorsabban megfékezni. Karácsonyfatűz esetén fokozottan
figyeljenek arra, hogy ha a fán elektromos lámpafüzér volt, a vízzel, vizes pokróccal oltást
csak akkor kezdjék meg, miután a lámpafüzér csatlakozóját a dugaljból kihúzták!
Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra is, hogy a téli szünet idején több családban
felügyelet nélkül tartózkodnak otthon a gyermekek, akik az életkori sajátosságaikból adódó
kíváncsiságból igyekeznek sok mindent kipróbálni. A tragédiák elkerülése érdekében a
gyújtóeszközöket a gyermekek elől zárják el, a szülők hívják fel a figyelmet a
veszélyforrásokra és magyarázzák el, mit kell tennie a gyermeknek, ha mégis bekövetkezik
egy nem várt esemény.
Írják ki a telefon közelébe azokat a segélyhívó számokat, amiket a gyermeknek is jó tudni.
Kellő odafigyeléssel, a fentiek betartásával megvalósulhatnak a következő sorokban foglaltak:

A házakban mindenhol kalács illatozzon,
Fenyőfák alatt gyertyaláng ragyogjon.
Szívekbe költözzék nyugalom, s szeretet,
Hozzon a Karácsony békét és örömet!
(Ismeretlen)
Kellemes, békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk!

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

személyi állománya