Az ünnepi internetes vásárlásokkal kapcsolatos felhívások, veszélyek, fogyasztóvédelmi tanácsok

Internetes vásárlás előtt mi az, amit célszerű ellenőrizni egy oldalon?

Mivel online vásárlás esetén a vásárló és az eladó nincs személyesen jelen a szerződéskötés

során, előfordulhat, hogy a vásárló nem kellően tájékozott, és jelentős információ hiányában

köti meg a szerződést. Az internetes kereskedelem terén az európai uniós szabályokat

átültetve több mint három éve előírt és hatályos rendelkezések a részletes tájékoztatási

kötelezettségről nem pusztán adminisztratív előírások, hanem a virtuális térben történő

értékesítés sajátos jellemzőit – a vásárló és a kereskedő egyidejű fizikai jelenlétét és a

kipróbálási lehetőség hiányát ellensúlyozó követelmények.

E körben említendő meg a fenti információs aszimmetriát kiegyenlítő elállási jog. Az elállási

jog az e-kereskedelemben – főszabály szerint – a termék átvételétől számított 14 napon belül

indokolás nélkül megilleti a fogyasztót. A termék vállalkozáshoz való visszajuttatását követő

14 napon belül a vételár és a kapcsolódó költségek pl.: szállítási díj a fizetéssel azonos módon

visszajárnak a fogyasztó részére.

Előzőek kapcsán az internetes vásárlásokat megelőzően, javasolt figyelmet fordítani a

webáruházak internetes honlapjain fellelhető tájékoztatásokra, különös tekintettel az ún.

általános szerződési feltételek rendelkezéseire.

A későbbi esetleges bizonyítás elősegítése céljából a megrendelés elküldése előtt célszerű a

honlapon közzétett vásárlási feltételeket, illetve a termékleírást elmenteni vagy kinyomtatni.

Javasolt lehet továbbá az előre utalás helyett – amennyiben arra lehetőség van – az

utánvétellel történő fizetést választani arra az esetre felkészülve, ha mégse érkezne meg a

kiválasztott termék.

Minden internetes vásárlás előtt érdemes információkat szerezni továbbá a webáruház

üzemeltetőjéről, aki köteles – többek között – a nevét vagy cégnevét, címét, székhelyét,

elérhetőségeit is feltüntetni a honlapon. Arról, hogy a kereskedő valóban létező gazdasági

szereplő-e, meggyőződhetünk a www.e-cegjegyzek.hu, illetve egyéni vállalkozók esetében a

https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/ honlapon.

Minden vásárlás – hagyományos bolti és online – előtt célszerű továbbá az üzletek,

webáruházak kínálatának összehasonlítása. Az ár-összehasonlító oldalakon értelemszerűen az

ár van első helyen feltüntetve, viszont mielőtt „az irány a bolthoz” linkre kattintanánk,

érdemes a webáruház elérhetőségi adatait is megnézni, amely azért fontos, mert itt láthatja a

vásárló, hogy hazai webáruháztól rendel-e, ugyanis csupán a magyar nyelvű honlap, a „.hu”

végződés, valamint a médiában magyar nyelvű reklámok közzététele nem feltétlenül

garantálja ezt. Gyakran előfordul, hogy magyar nyelvű webáruházat külföldi vállalkozás


2

üzemeltet. A fentiek miatt is különösen fontos meggyőződni a vállalkozás székhelyéről és

cégadatairól. Ha pedig nem találhatóak meg ezek az információk, javasolt a rendeléstől

eltekinteni.

Az eladó megbízhatóságának előzetes ellenőrzésében segíthet az is, ha az internetes

fórumokon utánanézünk a webshopnak, mivel ezeken az oldalakon is találhatunk hasznos

információkat az online üzletről, illetve annak üzemeltetőjéről. A fórumokon akár más

fogyasztók tapasztalatait is megismerhetjük, amelyek szintén segíthetnek eldönteni, hogy

valóban biztonságos-e a kiválasztott webshopból vásárolni

A vételár mellett azt is célszerű figyelembe venni, hogy a termék mellett utólagos

terméktámogatásra (pl.: szerviz, alkatrész) is szükség lehet. Az igényérvényesítés külföldi

kereskedőkkel szemben a hazaihoz képest hosszadalmasabb és nehézkesebb (fizikai távolság,

nyelvi nehézségek, magasabb költségek, stb).

Karácsony előtt sokán kívánják meglepni szeretteiket különféle koncert- és egyéb

belépőjegyekkel. Internetes jegyvásárlás esetén a „hivatalos” jegyértékesítő oldalakon

érdemesebb érdeklődni és vásárolni, mint közvetítő oldalakon keresztül vásárolni, mert

tapasztalat, hogy ezen honlapok – akár minden jogszabályban előírt tájékoztatási

kötelezettségnek eleget téve – az eredeti ár többszöröséért adják el jegyeiket. Az említett

„hivatalos” jegyértékesítő oldalakat a keresőkben pl.: a koncert címének a megadásával

könnyen megtalálhatjuk. Ha így teszünk, akkor nem a megrendelt jegyet átvéve szembesülünk

azzal, hogy annak eredeti ára jóval alacsonyabb lett volna.

Melyek lehetnek azok a gyanús elemek, amelyek a későbbiekben gondot okozhatnak?

Ha az elérhetőség menüpontban csupán mobiltelefonszámot és ingyenesen létrehozható

e-mail címet látunk, akkor indokolt körültekintően eljárni a vásárlás során (pl. egyéb

információk keresése a vállalkozásról).

Körültekintést igényelhet továbbá azon eset is, ha a vállalkozás a fizetési feltételek között

csupán előre fizetési lehetőséget biztosít, vagy nem kellő részletességgel tájékoztatja a

vásárlókat a szállítás részleteiről.

A feltűnően kedvező ár is gyanús lehet, hiszen az ajánlat, ami „túl szép ahhoz, hogy igaz

legyen”, vélhetően nem valós és a fogyasztók megkárosítását célozza (pl: hamis termék

érkezik, az előfizetés ellenére nem érkezik meg a termék, és az eladó is eltűnik).

Mit kell tartalmaznia egy szerződésnek?

Az Európai Unión belül működő webáruház esetén jogszabályi rendelkezések pontosan

meghatározzák a szerződéskötést megelőző tájékoztatás kötelező elemeit.


3

Előzőek alapján a szerződés megkötését megelőzően a vállalkozás köteles világosan és

közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót – többek között – az alábbiakról:

- a termék/szolgáltatás lényeges tulajdonságairól;

- a cég nevéről;

- a vállalkozás székhelyének postai címéről, és – ha azzal rendelkezik – a

telefonszámáról, a telefaxszámáról és az elektronikus levelezési címéről;

- a bruttó vételárról és az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen

a fuvardíjról vagy a postaköltségről);

- a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás

panaszkezelési módjáról;

- az elállási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről;

- a kellékszavatosságra, a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség

fennállásáról, valamint az értékesítés utáni szolgáltatások és a jótállás meglétéről,

feltételeiről;

- a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről;

- a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének

postai címéről.


Mikor jön létre az e-kereskedelemben kötött szerződés?

Az utóbbi időszakban több alkalommal előfordult, hogy közismert, nagy forgalmú

webáruházak honlapján a szokásos árhoz képest jóval kedvezőbb ár jelent meg. Számos

vásárló kívánt élni azzal a lehetőséggel, hogy kedvező áron juthasson hozzá a kiválasztott

termékhez, ugyanakkor a webáruházak technikai problémára való hivatkozással általában nem

teljesítik ezeket a megrendeléseket. E tekintetben, amennyiben a termék megrendelésének a

visszaigazolása nem csak egy olyan visszajelzés, amely csak annyit tartalmaz, hogy

„Köszönjük a rendelését, annak feldolgozása folyamatban van”, hanem tartalmazza a vevő

nevét, címét, a rendelés számát, a megrendelt termék díját és az egyéb költségeket, akkor a

kereskedőnek a visszaigazolásban szereplő áron kell biztosítania a terméket, mivel ezáltal jött

létre a felek között a szerződés.

Mi a teendő, ha nem érkezik meg időben a megrendelt termék?

Mindenekelőtt szükséges kiemelni, hogy az ünnepi időszak előtt megnövekedett szállítási

időre kell számítaniuk a vásárlóknak, így a karácsonyi ajándékbeszerzést célszerű időben

elkezdeni.

Első körben a jogvita megoldása céljából a webáruházzal szükséges közvetlenül felvenni a

kapcsolatot.

Fontos, hogy abban az esetben, ha a felek a közöttük fennálló vitát nem tudják egymás között

feloldani, a fogyasztóvédelmi hatóság az egyéni ügyek megoldásában ugyan nem járhat el,

azonban a vásárlóknak lehetőségük van békéltető testületekhez fordulni. A békéltető


4

testületek szerepe a hazai alternatív vitarendezésben egy átgondolt jogalkotási folyamat

eredményeként a közelmúltban megerősödött. 2015 szeptemberétől ugyanis a vállalkozás

köteles a békéltető testület ülésén a személyes megjelenést biztosítani olyan képviselője

révén, aki a vállalkozás részéről jogosult az egyezség megkötésére. Ezen új szabályok

teljesítésének biztosítására a törvénymódosítás bírság kiszabását írja elő azon esetekre, ha a

vállalkozás az előzőekben tárgyalt együttműködési kötelezettségnek nem tesz eleget. Előzőek

hatására az egyezséggel lezárult fogyasztói jogviták száma kimagasló mértékben növekedett

az előző évekhez képest.

Ezen túlmenően az online vitarendezési rendelet 2016. február 15-től lehetővé teszi az

Európai Unióban letelepedett fogyasztók és a kereskedők számára, hogy a belföldi és határon

átnyúló online vásárlásokból adódó vitáikat – az egységes uniós online vitarendezési

platformnak (OVR-platform) köszönhetően – online módon rendezzék. Az együttműködési

kötelezettség ezen vállalkozásokra is – a fentiekkel egyező módon – kiterjed. Az OVR-

platform az összes nemzeti alternatív vitarendezési szervezetet (hazánkban az AVR a

békéltető testület) összeköti. Ez egy interaktív, felhasználóbarát weboldal, amely az Európai

Unió összes hivatalos nyelvén, térítésmentesen rendelkezésre áll és az alábbi linken érhető el:

http://ec.europa.eu/odr/. A fogyasztók tájékoztatása érdekében ezt a linket a webáruházak

honlapján is el kell helyezni.

A más európai uniós országban, Izlandon vagy Norvégiában honos webáruházakkal szemben

felmerült panaszok megoldásában, az Európai Fogyasztói Központ tud érdemi, és ingyenes

segítséget nyújtani, amely közel 4,6 millió forint értékben érvényesítette sikeresen a magyar

fogyasztók online vásárlással kapcsolatos, határon átnyúló panaszait 2017-ben.

A külföldi aukciós portálok (E-bay, AliExpress) saját vitamegoldási rendszereket is

működtetnek, amelyek használatával a legtöbb probléma megoldást nyer.

Az e-kereskedelmi súlyos jogsértés adatbázis

Az interneten történő vásárlás előtti hatékony tájékozódást segíti a

www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu honlapon elérhető adatbázis. 2017-től a

fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétételre

kerülnek az e-kereskedelmi tevékenységgel összefüggő külön kormányrendeletben

meghatározott jogsértést megállapító, a fogyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági

Versenyhivatal, vagy a bíróság által hozott jogerős döntések. A súlyos jogsértés eseteit az

elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő, közzétételi kötelezettséggel járó súlyos

jogsértésekről, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes

szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 453/2016. (XII. 19.)

Korm. rendelet határozza meg.

Az adatbázis tartalmazza a vállalkozás nevét, a vállalkozás közismert és a fogyasztók számára

beazonosítható elnevezését, elérhetőségét, honlapjának címét, a jogorvoslati eljárás tényét és a


5

megsértett jogszabályi rendelkezést, amely adatokra külön is rá lehet keresni. Tartalmazza

továbbá az adott határozatot, természetesen a fogyasztó nevének és beazonosítható adatainak

megjelölése nélkül. Az adatbázis feltöltése folyamatos.

Amennyiben egy vállalkozás teljesíti a határozat alapján meghatározott kötelezettségét, a

törvényi keretek között megjelenítésre kerül a honlapon jogkövető magatartásának ténye is,

ezzel is segítve mind a fogyasztókat döntési lehetőségeik meghozatala, mind a

vállalkozásokat jogkövető magatartás folytatása érdekében.

Mi tekinthető biztonságos fizetési módnak?

A fizetetési módok tekintetében általában számos lehetőség közül választhatnak a vásárlók

(pl. utánvétes fizetés, előreutalás, online fizetési oldalak használata). A vételár

megfizetésének hazánkban jelenleg leggyakoribb és a fogyasztóra nézve legbiztonságosabb

módja az utánvétel, hiszen ilyenkor csak a termék átvételekor kell megfizetnünk a termék

vételárát és a kiszállítás költségét.

A belföldi online shopok kereskedelmi gyakorlatában még nem gyakori, hogy a vételár

előzetes megfizetéséhez kötik a termék kiszállítását, hiszen a legtöbb webáruház biztosítja az

utánvétellel történő fizetés lehetőségét.

A vételár előzetes megfizetését a kereskedők határon átnyúló vásárlás, nagy értékű termékek,

külföldről beszerzendő áruk vagy egyedi tervezésű és gyártású termékek esetében szokták

jellemzően kikötni. Ilyenkor a vevőnek mérlegelni kell, hogy vállalja-e a vételár előzetes

megfizetését bízva abban, hogy a kereskedő a szerződést teljesíteni fogja. Azonban a

fogyasztónak minden esetben alaposan meg kell fontolni a vételár előzetes átutalását, ha egy

általa még nem ismert vállalkozással kíván szerződést kötni. Az előre fizetés jellemzően banki

átutalás, bankkártyás fizetés vagy egyéb elektronikus módon történhet.

A bankok és a bankkártya-társaságok (VISA, Mastercard, AMEX,) közötti megállapodás

alapján, a bankkártyahasználatba vetett bizalom erősítése érdekében biztosított az ún.

(szerződéses) chargeback (visszaterhelés) lehetősége. Ezt akkor kérheti a fogyasztó a

bankjánál, ha például bankkártyával fizet, azonban a vásárolt terméket vagy szolgáltatást

mégsem kapja meg vagy időközben fizetésképtelenné vált az eladó. Tehát ez a védelem a

bankkártya-használatra tekintettel illeti meg szerződés (azaz nem jogszabályi rendelkezés)

alapján a vásárlót, függetlenül az eladó székhelyére. A fogyasztó kérelmét a számlavezető

bankja bírálja el, bevonva az eladó számlavezető bankját, és egy 3-6 hónapos határidőn belül

jellemzően döntés születik a visszatérítésről vagy annak elutasításáról.

Emellett a bankkártyával való visszaélés esetén, amennyiben a bankkártya használója

gondosan járt el, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény

alapján is védelem, az ún. jogszabályon alapuló chargeback illeti meg őt.


6

A PayPal egy elektronikus fizetési szolgáltatás, az eladó és a vevő is létrehozhat saját paypal

számlát, amelyen elektronikus pénzként használhatóak a rendelkezésre álló összegek, és nem

kell a vásárlónak megadnia a banki adatait. Tehát a felek nem férnek hozzá egymás banki

adataihoz, amely így védelmet jelent. Emellett speciális eladói és vevői védelmi

mechanizmus, speciális belső panaszkezelési rendszer is kapcsolódik a PayPal-os

fizetésekhez.

Sok bank ad lehetőséget arra, hogy a bankszámlához egy alszámlát nyisson a fogyasztó,

amelyet jellemzően az internetes vásárlásokra használnak. Az alszámlához jellemzően egy

virtuális bankkártya is jár. Ez azért tekinthető biztonságos fizetési módnak, mert a

főszámlához tartozó bankkártya használatával szemben ilyenkor az esetlegesen csalárd, csaló

tevékenységet végző eladó (a fizetés kedvezményezettje) nem férhet hozzá a főszámlánk

adataihoz (hanem csak az alszámlához) és az azon rendelkezésre álló pénzösszeghez. Tehát

ebben az esetben a fogyasztó dönti el, hogy mennyi pénzt tart az alszámlán, és arra csak az

online vásárlás szükséges utalja át.

A biztonságos fizetési módokról az Magyar Nemzeti Bank tud további részletes tájékoztatást

adni.

Kiszállítással kapcsolatos tudnivalók

A megrendelés előtt célszerű áttekinteni a webáruház szállítási feltételeit is. Ebből látható,

hogy milyen feltételekkel (pl.: díjmentes szállítás bizonyos értékhatár felett), milyen idővel

vállalják a megrendelt termék kiszállítását. Számos webáruház kínál „extra” szállítási módot

pl.: meghatározott idősávban való kézbesítés, amelynek díja a „normál” szállításhoz képest

magasabb. Egyes webáruházak a kiszállítási mód tekintetében többféle választási lehetőséget

biztosítanak a vevők részére, feltüntetve a szolgáltatót (posta, nemzetközileg ismert futárcég)

a várható kiszállítási időt és a szállítási díjat. Ez utóbbi tényező tekintetében megjegyzendő,

hogy a nemzetközileg ismert futárcégek díjai magasak, meghaladhatják a megrendelt termék

árát is. Ha a futárcég biztosítja a termék nyomon követésének a lehetőségét, akkor képet

kaphatunk a küldemény aktuális helyzetéről.

A vásárlás kapcsán indokolt a szállítási feltételek, fizetési módok gondos kiválasztása. A

szállítási feltételek, díjak esetében kiemelést érdemel, hogy főleg alacsonyabb árú termékek

esetén a szállítás díj magas is lehet. A kiszállítással összefüggő problémák megelőzése

érdekében javasoljuk a webáruházak részére, hogy honlapjukon, reklámjakban húzzanak egy

vonalat, jelöljenek meg egy olyan időpontot, amelyet megelőző rendelés esetén az ajándék

még az ünnepek előtt kiszállítható.

A webáruházak által vállalt szállítási idők tekintetében általában minél távolabbi székhelyű

online kereskedőtől rendelünk, annál hosszabb a szállítási idő. A távol-keleti

webáruházakban, illetve nemzetközi online piactereken szállítás tekintetében az alábbi

lehetőségekkel találkozhatunk. Amennyiben a kereskedő ingyenes kiszállítást vállal, – ezt a


7

„free shipping” jelenti – akkor a vevőnek általában nincs választási lehetősége a szállítási mód

tekintetében. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a küldemény a normál postai forgalomban

érkezik meg a kézbesítési címre. Ez esetben a Magyarországra szállítás ideje 20-30 napot,

illetve a decemberi csúcsidőszakban akár az 1 hónapot is meghaladhatja. A várható

kiszállítási időt angolul az „estimated delivery time” jelöli.

Fontos megjegyezni, hogy a Magyar Posta 2017. január 1-jétől az olyan levélként érkező

nemzetközi árutartalmú küldeményeket, amelyek alakjuk miatt nem férnek be a

levélszekrénybe (méretük meghaladja a 32,4 x 22,9 x 2,4 cm-t) nem köteles háznál

kézbesíteni, ilyenkor a postás értesítőt dob be a postaládába, amelyen jelzi, hogy a küldemény

hol és mikor vehető át. A nemzetközi árutartalmú levelek a külföldi webáruházból olcsón,

vagy ingyenes szállítással rendelt termékeket tartalmazzák.

Külföldi oldalak tekintetében külön kell választani az Európai Unióban és azon kívüli,

harmadik (pl. svájci, tengerentúli, távol-keleti) országokban működő webáruházakat. Utóbbi

esetén nem számolhatunk az Európai Unióban működő e-kereskedőkre vonatkozó

fogyasztóvédelmi előírásokkal. Ezekből az országokból való rendelés esetében azt is

figyelembe kell venni, hogy a webáruházak által vállalt szállítási idők tekintetében általában

minél távolabbi székhelyű online kereskedőtől rendelünk, annál hosszabb a szállítási idő.

Amint arra már utalás történt, valamennyi külföldi webáruházból történő vásárlás esetén a

vételár mellett azt is célszerű figyelembe venni, hogy a termék mellett utólagos

terméktámogatásra (pl. szerviz, alkatrész) is szükség lehet. Az igényérvényesítés külföldi

kereskedőkkel szemben a hazaihoz képest hosszadalmasabb és nehézkesebb lehet.

A más európai uniós országban, Izlandon vagy Norvégiában honos webáruházakkal szemben

felmerült panaszok megoldásában a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumon belül működő

Európai Fogyasztói Központ tud érdemi, és ingyenes segítséget nyújtani.

Az online kereskedelemben rendelt csomag futár jelenlétében való megtekintésének a

kérdése

Érdemes vásárlás előtt tájékozódni arról is, hogy biztosít-e olyan szolgáltatást a webáruház

vagy a futárcég, ami lehetőséget ad arra, hogy a vásárló a csomag kézbesítésekor kinyithassa

a csomagot, megnézhesse a terméket és ezáltal meggyőződhessen annak épségéről. E körben

különbséget kell tenni a „csomagot sérülésmentesen átvettem” és a „csomag

tartalmát/terméket sérülésmentesen átvettem” formulák között, ugyanis az előbbi lehetőség

magának a csomagolásnak a külső sérülésmentességére vonatkozik, míg a másik opció

ténylegesen arra utal, hogy a csomagban lévő termék sérülésmentes-e. Mindez az esetleges

későbbi igényérvényesítés miatt bír döntő jelentőséggel.


8

Bár ez adott esetben többletköltséggel járhat, a webáruház kiválasztásával dönthetünk arról,

hogy ilyen szolgáltatást kívánunk-e igénybe venni, mert a termék megtekintésére csak akkor

van lehetőségünk, ha a webáruház erről a lehetőségről a futárcéggel megállapodott.

Az elállási jog kapcsán felmerülő kérdések

Tekintettel arra, hogy az e-kereskedelemben a terméket a vásárlás előtt nincs lehetőségünk

ténylegesen megvizsgálni, illetve megtekinteni, a vásárlástól történő indokolás nélküli elállási

jog illet meg minket. Erre a termék megrendelése és a kiszállítás közötti időtartamban is

lehetőségünk van. Emellett a termék átvételétől számított 14 napunk van arra, hogy

meggondoljuk magunkat, azaz éljünk az elállási joggal. Az elállási jog tehát alkalmas annak a

problémának a kezelésére is, hogy ha nem az termék érkezett meg amit megrendeltünk, vagy

ha a rendeléskor vállalt szállítási határidő nem teljesült.

Az elállási jog a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében szereplő elállási nyilatkozatminta

kitöltésével vagy erről szóló egyértelmű nyilatkozattal gyakorolható. A nyilatkozatmintát a

kereskedőnek biztosítania kell a már említett előzetes tájékoztatás keretében. A kereskedő

honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását, az ún. ügyintézési

felületen. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a

fogyasztói nyilatkozat megérkezését. (Tartós adathordozó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

4. § 9. pontja alapján: papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a

számítógép merevlemeze és az elektronikus levél.

Ha a fogyasztó eláll online kereskedővel kötött szerződéstől, köteles a terméket

haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni,

illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott

személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga szállítja vissza. A

fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a

vállalkozás ezt át nem vállalja.

Ha a fogyasztó eláll az e-kereskedelemben kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul,

de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a

fogyasztó által vételárként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben

felmerült költségeket is. Elállás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a

fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó

kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is

alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletköltség nem terhelheti. Fontos

megjegyezni, ha a fogyasztó a normál kiszállítástól eltérő „extra” szállítási módot választ, a

vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Jó tudni, hogy az elállási jog nem korlátlan, vagyis egyes termékkörökre nem vonatkozik (pl.:

élelmiszerek, kibontott csomagolású CD/DVD/szoftver, letöltött programok, a fogyasztó


9

egyedi utasításai alapján legyártott termékek, kibontott csomagolású higiéniai termékek).

Továbbá online aukciós portálokon, apróhirdetéses oldalakon, közösségi médián keresztül

magánszemélytől történő rendelésnél sem illeti meg a vásárlót az elállási jog. Erről a vásárlót

előzetesen tájékoztatni kell.

Emellett a fogyasztóknak tudniuk kell, hogy az elállási határidő alatt a termék tényleges

használata miatti (tehát nem a kipróbálás miatti) értékcsökkenést meg kell téríteniük az eladó

részére.

Az elállási joggal kapcsolatos leggyakoribb problémák

 csak a 45/2014. Korm. rendelet számára utal a feltételek ismertetése nélkül;

 az elállás feltételeinél a Korm. rendelet teljes jogszabályszövegét beidézi;

 "az elállási jogot úgy tünteti fel mintha az az eladó sajátossága, különleges

kedvezménye lenne",

 az elállás feltételeire csak egy link (hivatkozás) utal;

 az elállást a csomagolás felbontása vagy a termék használatba vétele kizárja;

 az elálláskor a termék csak az eredeti csomagolásban küldhető vissza;  

 az elálláskor a termék csak az eredeti számlával/nyugtával együtt küldhető vissza;  

 elállás kizárólag egy előre meghatározott formanyomtatványon gyakorolható;

 "az elálláskor a visszatérítendő összegből bizonyos összeget kötbérként vagy

használati díj jogcímén levon";

 az elálláskor a vételár mellett a szállítási költséget nem fizeti vissza;  

 "nem tesz különbséget az értékesített termékek között az elállási jog megléte és hiánya

vonatkozásában";

 a kivételszabályokat a kivételszabály alá nem tartozó termékre is kiterjeszti;

 a termék személyesen, üzletben történő átvétele esetén az elállási jog nem

gyakorolható;

 a korábban hatályos 17/1999. Korm. rendeletre és az abban szereplő 8 munkanapos

elállási jogra való utalás.

A magyar vásárlókat védi az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Internet Laboratóriuma, amely

folyamatosan figyelemmel kíséri a magyar fogyasztóknak árut vagy szolgáltatást kínáló

webáruházakat. Az IT laboratórium 2017 harmadik negyedévéig közel 250 webáruházat

ellenőrzött, emellett ellenőriz applikációkat és 2017 októberétől közvetlenül végez

próbavásárlásokat is.

A fogyasztóvédelmi hatóság és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Internet Laboratóriuma

2017-ben együttesen több mint félezer webáruházat vizsgált. Az e-kereskedelmi

vállalkozások részéről tipikus hiányosságnak tekinthető a 14 napos elálláshoz kötődő részletes

tájékoztatás, és sok esetben az elállási jog gyakorlását többletfeltételekhez, például eredeti

bontatlan csomagolás meglétéhez kötik. Problémák merülnek fel a webáruház elérhetőségi

adataival, amely azért fontos, mert itt láthatja a vásárló, hogy hazai webáruháztól rendel-e.


10

Célszerű alaposan áttekinteni a webáruház elérhetőségi adatait is, amely azért fontos, mert itt

láthatja a vásárló, hogy hazai webáruháztól rendel-e, ugyanis csupán a magyar nyelvű honlap

és a „.hu” végződés nem garantálja ezt.

A tárhelyszolgáltató feltüntetésének a kötelezettsége

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény alapján az e-

kereskedelmi vállalkozás köteles annak a tárhelyszolgáltatónak a székhelyére, telephelyére,

elérhetőségére vonatkozó adatokat feltüntetni, amely számára tárhelyet biztosít, és az igénybe

vevő által biztosított információt tárolja kivéve, ha a szolgáltató részére nyújtott

tárhelyszolgáltatás jellegéből adódóan az említett adatok egyébként is megismerhetőek. Az

elérhetőséggel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség a rendszeresen használt e-mail címre

vonatkozik. A tárhelyszolgáltató, amely az adott honlapoknak internetes tárhelyet biztosít,

csak abban az esetben nem felel a honlapon található illegális tartalomért, ha arról nincs

tudomása, illetve ha azt haladéktalanul eltávolította. A hatóság, amennyiben ilyet tapasztal,

kérheti a tárhelyszolgáltatótól a jogsértő tartalommal működő honlap törlését, mivel a

tárhelyszolgáltatás segítségével nyújtott szolgáltatás (pl. beazonosítatlan termékek

forgalmazása) Magyarországra irányul és kiterjed rá a magyar jog hatálya.

Az Európai Fogyasztói Központ gyakorlati tapasztalatai a határon átnyúló e-kereskedelem

terén

Ha a kereskedő internetes vásárlás esetén például nem fogadja el a vásárló jogos elállási

szándékát, illetve akár internetes, akár személyes vásárlás esetén a feleknek a

szavatossági/jótállási igényérvényesítés során nem sikerül megállapodniuk, mint minden

szerződéssel kapcsolatos jogvitában, bírósághoz fordulhatnak. A peres eljárás

alternatívájaként a vásárló az ingyenes és gyors eljárást lefolytató békéltető testülethez is

fordulhat.

Előfordulhat, hogy a karácsonyi vásárlások nem úgy sikerültek, ahogy elterveztük, mert

például az eredetileg ajándéknak szánt termék a vételár kifizetése ellenére nem érkezett meg

külföldről, vagy a külföldön vásárolt műszaki cikkel kapcsolatban minőségi kifogás merült

fel, vagy ahhoz nem került csatolásra magyar nyelvű használati-kezelési útmutatót. Ilyenkor

kiemelten fontos, hogy a fogyasztók tudjanak arról, hogy milyen jogaik vannak a külföldi

szolgáltatókkal és vállalkozásokkal szemben felmerült panaszok esetén, azokat milyen módon

gyakorolhatják, és hol kaphatnak érdemi segítséget a panaszok rendezéséhez.

Az Európai Fogyasztói Központ tapasztalatai szerint külföldi (EU-n belüli országból,

Izlandról vagy Norvégiából történő) vásárlások során gyakran előforduló problémák és fontos

tudnivalók az alábbiak:

 A webáruházban vásárolt termék meghibásodása esetén fogyasztói jogok

érvényesítése nehézségekbe ütközhet, és a személyes kapcsolatfelvételnek a nyelvi


11

korlátok mellett földrajzi akadályai is lehetnek, hiszen ezeknek a cégeknek

Magyarországon jellemzően nincs ügyfélszolgálata.

 Hibás termék esetén a fogyasztói jogok tartalma (kijavítás-kicserélés- árleszállítás-

pénzvisszatérítés) más EU-s országbeli kereskedőtől történő vásárlás esetén

alapvetően megegyezik a magyar szabályokkal, de az igényérvényesítési határidő, a

hiba okával kapcsolatos bizonyítási teher országonként eltérhet. Emellett a hazánkban

alkalmazandó, a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás (garancia)

fogalma más országokban nem ismert.

 A külföldön vagy külföldi webáruházban vásárolt termék esetén sokszor a magyar

nyelvű használati útmutató vagy magyar nyelvű menürendszer is hiányzik, emellett az

is előfordulhat, hogy a megvásárolni kívánt háztartási gép nem felel meg a magyar

műszaki szabványoknak, így a termék nem használható. Ennek megelőzése érdekében

célszerű előzetesen tájékozódni az eladónál.

 Az adott termékmárka gyártójának magyarországi szervizhálózata a legtöbb esetben

nem vállalja a külföldön vásárolt termék ingyenes kijavítását, hiszen nem állnak

szerződéses kapcsolatban a külföldi eladóval. Ez azt jelenti, hogy a terméket kijavítás

vagy kicserélés érdekében külföldre kell a gyártó által kijelölt szerviznek vagy az

eladó részére (célszerű a csomag nyomon követésével) visszaküldeni, amelynek

magas költségét jellemzően a fogyasztónak kell megelőlegeznie, aki az eladó

döntéséig lényegében kiszolgáltatott helyzetbe kerül (se termék, se pénz). Továbbá ha

mégis egy, az eladóval kapcsolatban nem álló szerviz „hozzányúl” a termékhez,

elképzelhető, hogy a külföldi eladó utóbb jogellenes behatás miatt visszautasítja a

fogyasztó akár jogos igényét is.

A tavalyi év végén elfogadott törvénymódosítás az elektronikus kereskedelem során erősítette

a fogyasztói jogokat, és az NFM eltökélt abban, hogy lehetőség szerint a robbanásszerűen

növekedő netes kereskedelemmel kapcsolatban felmerülő problémáknak elébe menjen, illetve

amennyiben olyat tapasztal, akkor kellő határozottsággal tudjunk azzal szemben fellépni.

Összességében elmondható, hogy a hazai e-kereskedelem látványos növekedése, a

kiskereskedelem online térbe való áthelyeződése, továbbá ezen értékesítési forma

jellegzetességei  és nem utolsó sorban a tisztességes vállalkozások és a fogyasztók védelme

miatt indokolt a fogyasztóvédelmi hatóság aktív jelenléte az online kereskedelem terén. A

fogyasztóvédelmi hatóság kommunikációjához és a szállítással összefüggő lényeges

információk megismeréséhez nyújt segítséget a jelen háttéranyag mellékletét képező

összefoglaló anyag.


12


Internetes vásárlással és szállítással kapcsolatos tudnivalók,

egységesen a Magyar Posta által nyújtott tájékoztatással


A karácsonyt megelőző hónap a vásárlók szempontjából az év legfontosabb időszaka, amikor

a karácsonyfa alá szánt ajándékok beszerzésre kerülnek. Annak érdekében, hogy az ünnepek

előtt meg nem érkezett ajándékok miatt gond ne legyen érdemes megfontolni az alábbi

tanácsokat.

 Minden vásárlás – hagyományos bolti és online – előtt célszerű az üzletek,

webáruházak kínálatának összehasonlítása. Ennek során a választék felmérése és az

árak összehasonlítása mellett célszerű a vásárlás egyéb feltételeit is áttekinteni.

 A vételár mellett azt is célszerű figyelembe venni, hogy a termék mellett utólagos

terméktámogatásra pl.: szerviz, alkatrész is szükség lehet. Az igényérvényesítés

külföldi kereskedőkkel szemben a hazaihoz képest hosszadalmasabb és nehézkesebb

lehet.

 Célszerű alaposan áttekinteni a webáruház elérhetőségi adatait is, amely azért fontos,

mert itt láthatja a vásárló, hogy hazai webáruháztól rendel-e, ugyanis csupán a magyar

nyelvű honlap és a „.hu” végződés nem garantálja ezt.

 A vásárlás kapcsán indokolt a szállítási feltételek, fizetési módok, gondos kiválasztása.

A szállítási feltételek, díjak esetében kiemelést érdemel, hogy főleg alacsonyabb árú

termékek esetén a szállítási díj magas is lehet.

 A szállítási időt a webáruház határozza meg (a raktárkészlet, a logisztikai partnerével

kötött szerződése és egyéb szempontok alapján). Amennyiben késik egy termék, az

nemcsak a szállítást végző cég hibája lehet, a szállító cég ugyanis csak közvetít a két

fél között, ő akkor tudja megkezdeni a kézbesítést, amikor megkapja a küldeményt.

 A kiszállítással összefüggő problémák megelőzése érdekében javasoljuk a

webáruházak részére, hogy honlapjukon, reklámjaikban húzzanak egy vonalat,

jelöljenek meg egy olyan időpontot, amelyet megelőző rendelés esetén az ajándék még

az ünnepek előtt kiszállítható.

 A webáruházak által vállalt szállítási idők tekintetében általában minél távolabbi

székhelyű online kereskedőtől rendelünk, annál hosszabb a szállítási idő. A távol-

keleti webáruházakban, illetve nemzetközi online piactereken szállítás tekintetében az

alábbi lehetőségekkel találkozhatunk. Amennyiben a kereskedő ingyenes kiszállítást

vállal, - ezt a „free shipping” jelenti – akkor a vevőnek általában nincs választási

lehetősége a szállítási mód tekintetében. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a

küldemény normál postai forgalomban érkezik meg a kézbesítési címre. Ez esetben a

Magyarországra szállítás ideje 20-30 napot, illetve a decemberi csúcsidőszakban akár

az egy hónapot is meghaladhatja. A várható kiszállítási időt angolul az „estimated

delivery time” jelöli.


13

 Gyakori, hogy a webáruház saját nyomkövetőt alkalmaz, amely jóval korábban jelzi a

termék megérkezését az országba, mint az valójában megtörtént volna. A Magyar

Postánál a nyomkövetési számsor 13 karakterből áll, amelynek első két karaktere

mássalhangzó, ezt követi 9 szám és az országkód, vagy 11 szám, attól függően, hogy

külföldről érkezik vagy belföldi a csomag. Amennyiben ezektől eltérő a nyomkövetési

jelzőszám, akkor az Magyarországon nem jelzi, hogy merre jár a megrendelt termék.

Ingyenes szállításnál nem követhető nyomon a termék útja Magyarországig, és így

nem is kiszámítható az érkezése.

 Az Európai Unión kívülről érkező, online rendelt termék adó- és vámköteles lehet. 22

euró értékig adó- és vámmentes, 22 euró és 150 euró érték között áfát kell fizetni, 150

euró felett pedig áfát és vámot is. További információk adózási kérdésekben a

következő elérhetőségen találhatóak: http://nav.gov.hu/nav/internetes_vasarlas

 Külföldi, főleg Európai Unión kívüli megrendelésnél már a csomagoláson érdemes

szerepeltetni, mi van a csomagban, ha ugyanis ez nem szerepel, akkor a Nemzeti Adó-

és Vámhivatal munkatársai elrendelhetik a vámellenőrzését a csomagnak, ezzel

viszont a szállítási idő hosszabbodhat meg.

 Fontos tudni, hogy mi rendelhető és mi tilos. Tilos például védett állatokból készült

termékeket, hamisított termékeket rendelni, vásárolni, vagy engedély nélkül

gyógyszert behozatni.


 A megfelelő csomagolás a feladó felelőssége. A csomagok általában egy több

lépcsőből álló logisztikai folyamaton, azaz több átrakodási ponton mennek át, így azok

sértetlenségét a megfelelő, szakszerű csomagolás biztosíthatja. Az alábbi linken

hasznos információkat találhat erről: https://www.posta.hu/csomagolasi_utmutato

 Több olyan termék van, amelyet tilos postán feladni, vagy csak meghatározott

szabályok betartása mellett lehetséges. Nem javasolt romlandó termékek, pl.

élelmiszerek csomagként történő feladása. A részletes feladási feltételek, illetve

tiltások az alábbi linken érhetők el:

https://www.posta.hu/static/internet/download/PASZF_ASZF03_1_es_fuggelek.pdf

 Fontos megjegyezni, hogy a Magyar Posta 2017. január 1-jétől az olyan levélként

érkező nemzetközi árutartalmú küldeményeket, amelyek alakjuk miatt nem férnek be a

levélszekrénybe (méretük meghaladja a 32,4 x 22,9 x 2,4 cm-t) nem köteles háznál

kézbesíteni, ilyenkor a postás értesítőt dob be a postaládába, amelyen jelzi, hogy a

küldemény hol és mikor vehető át. A nemzetközi árutartalmú levelek a külföldi

webáruházból, olcsón vagy ingyenes szállítással rendelt termékeket tartalmazzák.

 A házhoz kézbesítés akkor lehet sikeres, ha a levélszekrényen szerepel a címzett neve,

azt is fel kell tüntetni, ha albérlő lakik ott. Szintén fontos tudni, hogy a postás csak a

címzettnek, közvetlen rokonának vagy meghatalmazottnak adhatja át a küldeményt.


14

 Gyakori, hogy a házhoz kézbesítést munkahelyre kéri a megrendelő, ebben az esetben

nemcsak a megrendelő magánszemély nevét, hanem a vállalat nevét is érdemes

feltüntetni.

 Egyes webáruházak a kiszállítási mód tekintetében többféle választási lehetőséget

biztosítanak a vevők részérem feltüntetve a szolgáltatót (posta, nemzetközileg ismert

futárcég), a várható kiszállítási időt és a szállítási díjat. Ez utóbbi tényező tekintetében

megjegyzendő, hogy a nemzetközileg ismert futárcégek díjai magasak,

meghaladhatják a megrendelt termék árát is.

 A fizetési módok tekintetében általában számos lehetőség közül választhatnak a

vásárlók pl.: utánvétes fizetés, előreutalás, online fizetési oldalak használata.

 Érdemes vásárlás előtt megtekinteni biztosít-e olyan szolgáltatást a futárcég, ami

lehetőséget ad arra, hogy a vásárló a csomag kézbesítésekor kinyithassa a csomagot és

megnézhesse a terméket. Bár ez adott esetben többletköltséggel járhat, a webáruház

kiválasztásával dönthetünk arról, hogy csak ilyen szolgáltatást veszünk igénybe, és

ebben az esetben a webáruház így rendeli meg a szolgáltatást a futárcégtől.

 Az Európai Uniós országból származó webáruházakkal szemben felmerült panaszok

megoldásában a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumon belül működő Európai

Fogyasztói Központ tud érdemi, és ingyenes segítséget nyújtani, amely közel 4,6

millió forint értékben érvényesítette sikeresen a magyar fogyasztók online vásárlással

kapcsolatos, határon átnyúló panaszait 2017-ben.

 Az interneten történő vásárlás előtti hatékony tájékozódást segíti a

http://www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu/ honlapon elérhető adatbázis, amely az

e-kereskedelmi cégek ellen hozott jogerős határozatok mellett tartalmazza azt is, ha a

vállalkozás teljesítette a határozatban foglaltakat.