Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant a megfelelő házszámtáblával ellátni.

Tisztelt Lakosok, Ingatlanhasználók!


Gyöngyöspata Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszámozásról szóló 9/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete 8. §-a értelmében: 
Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant a megfelelő házszámtáblával ellátni. A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerinti cseréjéről, pótlásáról a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni.
A házszámtáblát az házzal szemben állva közterületről, illetve a magánútról jól látható helyen, a házfalra vagy az utcai kerítésre kell elhelyezni.

A házszámtábla kihelyezéssel segítik a Mentők, Tűzoltók, Rendőrség, Közszolgáltatók, Posta és a Polgármesteri Hivatal munkáját. 
A beazonosíthatóság a lakosság érdekeit, valamint a közbiztonság megteremtését szolgálja.

Kérem, fokozott figyelmet fordítsanak a fentiek betartására!

Gyöngyöspata, 2016. március 30.

dr. Sándor Balázs
jegyző