A napirendi pontok már elérhetők a weboldalon a Hivatalos/Dokumentumok menüpontban.

M E G H Í V Ó

A városi Önkormányzat Képviselőtestületének ülését az SZMSZ 18. §. (1) bekezdése alapján
2016.február 29. (hétfő) 14 órára
összehívom.

Az ülés helye: Városháza Tanácsterme
Gyöngyöspata, Fő út 65.

Polgármesteri jelentés az előző képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról, lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester

Napirend:
1. Katasztrófavédelem 2015. évi beszámolója
Előterjesztő: Dr. Zólyomi Géza Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője tü.mk.ezredes

2. Javaslat a települési támogatásának, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő:dr. Sándor Balázs jegyző
3. Javaslat az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatainak 5 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő:dr. Sándor Balázs jegyző

4. Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester

5. Beszámoló a közmunka program tapasztalatairól
Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester

6. Falugyűlés és közmeghallgatás kitűzése, előkészítése
Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester

7. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata
Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester

8. Rákóczi szövetség támogatási kérelem
Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester

9. Javaslat Valaska György 0224/28 hrsz-ú termőföld tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos ismételt döntés meghozatalára
Előterjesztő:dr. Sándor Balázs jegyző

10. Javaslat a polgármester szabadságolási ütemtervére.
Előterjesztő: Hevér Lászlóné polgármester

11. Egyebek

Gyöngyöspata, 2016. február 24.

Hevér Lászlóné polgármester