Pályázati kiírások önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére.

Pályázati kiírás

önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

Gyöngyöspata Város Önkormányzata Gyöngyöspata Város Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2021. (X.25.) számú határozata értelmében a következő pályázati felhívást teszi közzé:

A pályázatot kiíró neve, székhelye: Gyöngyöspata Város Önkormányzata – 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65.

A pályázat tárgya: Gyöngyöspata, Szűcsi út 24. (1070/1 hrsz.) alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

A pályázat jellege: nyilvános, egyfordulós

Tárgyi ingatlan jellemzői:

 • belterületi kivett lakóház, udvar;

 • per-, teher- és igénymentes

 • komfortos

 • telekméret: 563 négyzetméter; lakóház mérete: 56,7 négyzetméter

Az ingatlan vételára: 6.500.000,- Ft, azaz hatmillió-ötszázezer forint

Az ajánlatok benyújtásának helye és határideje: Gyöngyöspatai Polgármesteri Hivatal – 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65.; 2021. november 30.

Az ajánlatok benyújtásának módja: egy példányban, zárt borítékban „vételi ajánlat Szűcsi út 24.” megjelöléssel

Az ajánlat minimális tartalmi feltételei:

 • ajánlattevő neve, címe, székhelye;

 • vételi ár összegére tett ajánlat;

 • az esetleges hasznosításra vonatkozó elképzelések;

 • a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat;

 • személyes adatok kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozat.

Pályázati biztosítékot a kiíró nem köt ki.

A pályázatokról szóló döntés: Gyöngyöspata Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021 decemberi, zárt ülésén.

A pályázatok értékelési szempontjai: elsősorban az ajánlati ár összege, valamint Gyöngyöspata hatályos vagyonrendeletében foglaltaknak való megfelelés.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, így a szerződéskötés feltétele, hogy a Magyar Állam nem él az elővásárlási jogával vagy arról törvényi határidőn belül nem nyilatkozik.

Gyöngyöspata, 2021. november 4.


Pályázati kiírás

önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

Gyöngyöspata Város Önkormányzata Gyöngyöspata Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2021. (X.25.) számú határozata értelmében a következő pályázati felhívást teszi közzé:

A pályázatot kiíró neve, székhelye: Gyöngyöspata Város Önkormányzata – 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65.

A pályázat tárgya: Gyöngyöspata, Szűcsi út 24/A. (1070/2 hrsz.) alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

A pályázat jellege: nyilvános, egyfordulós

Tárgyi ingatlan jellemzői:

 • belterületi kivett lakóház, udvar;

 • per-, teher- és igénymentes

 • összkomfortos

 • telekméret: 631 négyzetméter; lakóház mérete: 58 négyzetméter

Az ingatlan vételára: 8.600.000,- Ft, azaz nyolcmillió-hatszázezer forint

Az ajánlatok benyújtásának helye és határideje: Gyöngyöspatai Polgármesteri Hivatal – 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65.; 2021. november 30.

Az ajánlatok benyújtásának módja: egy példányban, zárt borítékban „vételi ajánlat Szűcsi út 24/A.” megjelöléssel

Az ajánlat minimális tartalmi feltételei:

 • ajánlattevő neve, címe, székhelye;

 • vételi ár összegére tett ajánlat;

 • az esetleges hasznosításra vonatkozó elképzelések;

 • a pályázati feltételek elfogadásáról szóló ajánlattevői nyilatkozat;

 • személyes adatok kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozat.

Pályázati biztosítékot a kiíró nem köt ki.

A pályázatokról szóló döntés: Gyöngyöspata Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021 decemberi, zárt ülésén.

A pályázatok értékelési szempontjai: elsősorban az ajánlati ár összege, valamint Gyöngyöspata hatályos vagyonrendeletében foglaltaknak való megfelelés.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, így a szerződéskötés feltétele, hogy a Magyar Állam nem él az elővásárlási jogával vagy arról törvényi határidőn belül nem nyilatkozik.


Gyöngyöspata, 2021. november 4.