Egyházi hozzájárulás: tudnivalók egy helyen.

1. Az "egyházi hozzájárulás" (régen "egyházi adónak" nevezték), amelynek mértéke a püspöki kar által ajánlott módon az éves nettó jövedelem (fizetés, nyugdíj, stb.) 1%-a lenne. Ez nem azonos az SZJA-ból felajánlható 1-1%-kal, amely a központi intézmények fenntartására (iskolák, szociális otthonok, stb.) és felújítására megy.

2. a perselypénz, valamint

3. az adomány.

Egyházközségünk képviselő testületének döntése alapján az egyházi hozzájárulás minimális összege, amellyel támogathatják az egyházközséget, 3000 Ft/fő, 6000Ft /pár éves szinten. Ez az összeg érvényes a 2016-os évre is. Sajnálattal tapasztaljuk, hogy az összeg évről évre csökken, a hozzájárulást egyre kevesebben fizetik be. Jó lenne, ha minden Gyöngyöspatán élő hívő lelkiismereti kötelességének érezné, hogy hozzájárulásával támogassa egyházközségét!

Ismerve a hívek jelenlegi anyagi helyzetét az egyházközség plébánosa és képviselő testülete bízik a hívek nagylelkű találékonyságában. Kérjük azon híveink támogatását is, akik a közelmúltban költöztek egyházközségünk területére.

Szent Pál szava: "Mindenki úgy adjon, amint szívében elhatározta. Az Úr elég hatalmas ahhoz, hogy gazdagon viszonozza nagylelkűségeteket" (vö. 2 Kor 9, 7-8).

Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik egyházi hozzájárulásukkal, adományaikkal rendszeresen támogatják egyházközségünk életét!

A hozzájárulás lehetőségei, mely befizetésére akár évente több részletben is lehetőség van:

Készpénzes befizetés személyesen, nyugta ellenében a plébánián.

Az egyházközség bankszámlájára való átutalással (a számlaszámot kérésre megadjuk)

Csekkes befizetés a Takarékszövetkezetben a kommunális adóval hasonló módon. A csekk a plébánián vagy a sekrestyében kérhető.

Egyházközség